GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA DRZEWA 2015 Z EKOKLUBEM

W czwartek, 8 października 2015 roku, w Zespole Szkół w Wielowsi odbyły się obchody Święta Drzewa. Zaproszonych gości powitały: dyrektor szkoły Mirosława Kmiecik i sekretarz Stowarzyszenia EKOklub Halina Kaźmierczak, która przedstawiła krótki rys historyczny obchodzonego wydarzenia. Spotkanie prowadziły uczennice z Koła Przyjaciół Przyrody Ekoklub: Dominika Rój i Aleksandra Piaskowska. – Święto Drzewa obchodzone 10 października jest okazją do zwrócenia uwagi na nasze otoczenie, otoczenie jakimi są drzewa. Już w dawnych wiekach poeta Jan Kochanowski opiewał zalety lipy – mówiła Dominika Rój. Z kolei Aleksandra Piaskowska podkreśliła, że uczestnicy Gminnego Konkursu Plastycznego w bardzo specyficzny i osobisty sposób zaznaczyli rolę drzew w przyrodzie. Przybyli na spotkanie mieli okazję zapoznać się z różnorodnymi hasłami i przemyśleniami prezentowanymi na plakatach, które przedstawili uczniowie z Koła Przyjaciół Przyrody Ekoklub. Prelekcję naukową na temat drzew wygłosiła Joanna Zalejska-Niczyporuk,  specjalistka w Dziale Edukacji i Informacji Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
Spotkanie było okazją do wręczenia nagród laureatom Gminnego Konkursu Plastycznego „10 października – Święto Drzewa”, organizatorem którego było Stowarzyszenie EKOklub. Wyniki omówił juror Cezary Janiszewski, dyrektor Ostrowskiej Galerii Sztuki Współczesnej. Dyplomy i nagrody wręczali: wójt Czesław Berkowski, organizator konkursu Halina Kaźmierczak i członek Zarządu Stowarzyszenia EKOklub Ilona Olejnik. Wyniki konkursu zamieszczono w oddzielnym załączniku. Należy wspomnieć, że  laureatów z terenu gminy Sieroszewice przewoził VW z Poznania, który jest kolejny raz w użytkowaniu Stowarzyszenia. Laureaci i ich opiekunowie byli niezmiernie zadowoleni z takiej sytuacji.
Obchody Święta Drzewa zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy trzeciej Szkoły Podstawowej oraz Koła Ekoklub. Halina Kaźmierczak zachęciła do promowania akcji „Makulaturę segregujesz- drzewa ratujesz” prowadzonej przez Stowarzyszenie EKOklub i Koło Ekoklub. Podziękowała też za udział w uroczystości i zaprosiła wszystkich do obejrzenia wystawy plakatu „10 października – Dzień Drzewa”. Działanie dofinansowane było przez Samorząd Gminy Sieroszewice w ramach projektu pn. „Przyjaźni naturze na co dzień” realizowanego przez Stowarzyszenie EKOklub w 2015 roku. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, inspektor Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Sieroszewice Jerzy Kucharski, radny Wielowsi Bartosz Kubica, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej Cezary Janiszewski, specjalistka w Dziale Edukacji i Informacji Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie Joanna Zalejska-Niczyporuk, członek zarządu Stowarzyszenia EKOklub Ilona Olejnik, członek Rady Stowarzyszenia EKOklub Małgorzata Bilska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia EKOklub Marzena Szymankiewicz, członkowie Stowarzyszenia EKOklub, przewodnicząca Rady Rodziców Renata Koziołek, rodzice, nauczyciele z gminy Sieroszewice – opiekunowie prac konkursowych, laureaci konkursu – uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy Sieroszewice oraz uczniowie klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Wielowsi.
Opracowała Ewa Kotowska- Rasiak na podstawie materiałów Haliny Kaźmierczak

 

 

Zostaw Komentarz