PO RAZ SZÓSTY STOWARZYSZENIE EKOklub otrzymuje nagrodę w wojewódzkim konkursie

IDĄC równym krokiem ZIEMI NA RATUNEK, Stowarzyszenie EKOklub od ponad 10 lat działa i propaguje zdrowy klimat, przyjazne Ziemi postawy, jest promotorem zrównoważonego rozwoju na terenie gminy Sieroszewice. Poprzez www.ekoklub.org.pl także w znacznie szerszym zakresie przenosi informacje o dobrych praktykach, zachęca do ich naśladowania.
Tegoroczna XXIII edycja konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego” Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” po raz kolejny przyniosła dla Stowarzyszenia EKOklub nagrodę.
Projekt Ziemi na Ratunek został uhonorowany przez Kapitułę Konkursu kwotą 5 tys. zł.  Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne oraz dyplomy ufundowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Jest to już szósta nagroda w okresie naszej działalności.
Do Konkursu zgłoszono 241 projektów z terenu Województwa Wielkopolskiego. Nagrody otrzymało około 1/3 uczestników.
W imieniu EKOklubu, z rąk Jacka Bogusławskiego- Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, symboliczną  nagrodę i pamiątkowy dyplom odbierały : pani Halina Kaźmierczak- Prezes EKOklub w towarzystwie pani  Mirosławy Busza – Sekretarz Gminy Sieroszewice.
W spotkaniu uczestniczył  m.in. pan Andrzej Pichet, Członek Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z południowej wielkopolski.
W preambule pamiątkowego dyplomu zapisano m.in takie znamienne słowa „…Dobra przyrody- promienie słońca, powietrze, woda, gleba, rośliny, zwierzęta,  minerały – są fundamentem ludzkiej egzystencji. Dopiero na nim ludzka praca, umiejętności i organizacja wznoszą gmach materialnego i duchowego bytowania…”
Mamy poczucie pełnej odpowiedzialności za to, że POSIADANIE RZECZY NIE MOŻE SZKODZIĆ NATURZE, inaczej być nie może, nie powinno!
Serdecznie dziękujemy Kapitule Konkursu za uznanie dla czynionych starań. W tym miejscu słowa podziękowania kierujemy także do wszystkich, którzy” kroczą z nami w stronę Zielonej Ziemi”, a więc Samorządowi gminy Sieroszewice, SP z Masanowa, Ołoboku, Sieroszewic
i Zamościa, a także Publicznemu Przedszolu z Wielowsi a także tym, którzy wcześniej lub w ostatnim czasie do nas dołączyli.
Życzymy sobie i Wam, by troska o dobra przyrody były naszym priorytetem, bo bez nich przecież przestaniemy istnieć.
ZAPROSZENIE