zalozenie-stowarzyszenia

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Ekologiczno – Kulturalnego EKOklub odbyło się 04.11.2011r. Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zarejestrował Organizację w Krajowym Rejestrze Sadowym dnia 30.01.2012r Formalna działalność rozpoczęła się 14 02.2012r.

U podstaw powstania Stowarzyszenia leży 10-letnia działalność Koła Przyjaciół Przyrody, organizacji młodzieżowej działającej w Zespole Szkół w Wielowsi. Wiele osób, które stały się członkami „EKOklub” często współpracowało w realizacji działań szkolnej organizacji.
Obecnie realizowane zadania cieszą się coraz większym uznaniem. Należy podkreślić, że jesteśmy organizacją wielopokoleniową, w której współpracują zarówno byli uczniowie szkoły w Wielowsi, rodzice, nauczyciele jak również przedstawiciele społeczności lokalnej – nestorzy.
Jesteśmy organizacją, która prowadzi działalność dla okolicznej społeczności, nie tylko dla Wielowsi.

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem