Prezes: Halina Kaźmierczak

Sekretarz: Ilona Olejnik

Skarbnik: Aleksandra Górecka

Rada Rewizyjna:
Marzenka Szymankiewicz- przewodnicząca
Dorota Kaźmierczak- członek
Małgorzata Bilska- członek