Jedno się kończy , a drugie zaczyna – podsumowanie roku 2015

wpis w: BLOG | 0

 

Liczące obecnie 19 osób Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne EKOklub z Wielowsi spotkało się na wyjazdowym zebraniu w Agroturystyce „Pod Bocianem” w Sławinie,  by podsumować 2015 rok i zaplanować  piaty z kolei rok działalności .

Na spotkanie przybył wójt Czesław Berkowski, ,  11 członków  i 6 sympatyków EKOklubu m.in. przedstawiciel Klubu Seniora „Wawrzyniec” z Wielowsi.

Zebranych przywitała  prezes Halina Kaźmierczak.

W swoim sprawozdaniu popartym prezentacją multimedialną przypomniała niektóre z ważniejszych działań.   Podkreślała, że w atmosferze współpracy przeprowadzono dwa zadania publiczne „Przyjaźni Naturze na co dzień” i „By rok wart był wspomnienia” dofinansowane  odpowiednio w 37% i w 23% przez Samorząd Gminy Sieroszewice.

W ramach zakończonych działań przeprowadzono szereg inicjatyw o charakterze ekologicznym m.in.

 1. Turniej zbiorki baterii zakończył się wynikiem ponad 30 tyś. zebranych odpadów. Tym razem 12 laureatów otrzymało zaproszenie do udziału w Zielonej Szkole na terenie Parku Narodowego Ujście Warty. Dodatkowo za oddane baterie szkoła w Wielowsi otrzymała w użyczenie od Stowarzyszenia nowy monitor do komputera.
 2. Odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej i przyrodniczej w szkole w Wielowsi i poza nią, dotyczące lasów i ich ochrony. Miało to np. miejsce między innymi podczas Zielonej Szkoły czy w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Stowarzyszenie doposażyło pracownię Koła Przyjaciół Przyrody „Ekoklub” z Wielowsi  w ekran multimedialny – wykorzystywany w codziennych zajęciach szkolnych i na zebraniach.
 3. Wiele wyjazdów i przejazdów było możliwe dzięki użyczeniu   samochodu transportowego  Caravella. Firma  Volkswagen z Poznania drugi rok z kolei docenia  ekologiczną działalność  EKOklubu i w ramach ekologicznego konkursu „ Niebieskie granty”,  daje  organizacji w nagrodę , w  bezpłatne użyczenie swój samochód.
 4. Ponadto odbył się, rozpisany przez EKOklub, Gminny Konkurs Plastyczny „10 października – Dzień Drzewa”. Jego laureatów uhonorowali podczas zorganizowanych przez Stowarzyszenie Gminnych Obchodów Święta Drzewa – Wójt Czesław  Berkowski i obecna sekretarz Stowarzyszenia Ilona Olejnik. Świętowanie miało charakter edukacyjno – kulturalny. Towarzyszyła mu prelekcja o lasach przygotowana prze pracownika OKL-Gołuchów, wystawa plakatu, występy artystyczne i pokaz multimedialny.
 5. Jak każdego roku wsparcie otrzymało schronisko dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim. W niedawnym czasie udało się uratować, a następnie oddać prawowitemu właścicielowi poszkodowanego w wypadku psa.
 6. Sporym sukcesem zakończyła się I edycja zbiórki makulatury w Wielowsi i okolicach. 12 października 2015r. oddano do recyklingu ponad 1500 kg makulatury. Zgodnie z planami 12. kwietnia br. zostanie przeprowadzona II edycja zbiórki. Dziesięciu laureatów otrzyma zaproszenie na czwartą z kolei, czerwcową Zieloną Szkołę organizowaną przez Stowarzyszenie. Tym razem planowana jest ona  nad Morzem Bałtyckim. Rokrocznie korzysta z tej formy ekologicznej edukacji około 35- 40 osób z terenu Gminy Sieroszewice.
 7. Niemałą satysfakcją jest powołanie do życia profesjonalnej strony internetowej o profilu ekologiczno- kulturalnym: www.ekoklub.org.pl zapraszamy wszystkich do jej odwiedzania.
 8. W ramach promocji gminy wydany został kolejny kalendarz ścienny propagujący ekologię Gminy Sieroszewice,  a mianowicie bociani szlak wytyczony przez EKOklub  przed laty i uaktualniony w 2014r. Był on wręczony członkom Rady Gminy, pracownikom i wielu gościom przybyłym na wieczorek andrzejkowy.

Większość  z przytoczonych działań było wsparte dotacją samorządową, która wyniosła w 2015 roku 10 tys. zł

Wykonano sporo działań o charakterze kulturalnym

 1. Przez cały rok wspierana była  działalność Klubu Seniora „Wawrzyniec” z Wielowsi. Spotkania Seniorów w „Kawiarence u Kanteckich”, były zawsze ogrzane, była też ciepła herbata i kawa,  muzyka, zabawa i radość ze wspólnych spotkań grupy ponad 40 osób.
 2. Seniorzy mieli zorganizowany dwudniowy wyjazd integracyjny do stolicy i Niepokalanowa. Zwiedzali Kotlinę Kłodzką korzystając z życzliwości  stowarzyszeniowego kierowcy i  samochodu VW.
 3. Zorganizowano wieczorek andrzejkowy o charakterze charytatywnym. Do współpracy pozyskano grono ponad 40 sponsorów i darczyńców w środowisku bliższym i dalszym. W czasie przygotowań jak i na wspólnej zabawie nie zabrakło przedstawicieli Klubu Seniora- stanowili wspaniałą , bawiącą się wspólnie z młodzieżą grupę.
 4. Wydarzenia kulturalne na terenie Gminy Sieroszewice wspierane przez EKOklub to widowiska „Bzik show” dla dzieci z Wielowsi i okolic zorganizowane prze GOK z Sieroszewic ,  a także koncert teatru muzycznego z Ostrowa „Bliscy i oddaleni” przygotowany przez Starostwo Powiatowe  w kościele parafialnym w  Latowicach. Dotacja do wielu  kulturalnych  działań wyniosła  6 tys. I stanowiła 24%  projektu „By rok wart był wspomnienia”.  Należy podkreślić, iż  w realizacji zadań bardzo duży był  wkład  pracy własnej członków , wkład finansowy własny uczestników działań , a także wolontariatu.

Podsumowanie roku  w sprawozdaniu było znakomitą okazją do podziękowania wszystkim członkom EKOklubu i jego sympatykom oraz wolontariuszom za zaangażowaną  pracę  o charakterze ekologiczno – kulturalnym na rzecz  lokalnego środowiska.  Szacuje się, że w większym lub mniejszym zakresie opisaną  działalnością objętych zostało grono około 1000 mieszkańców Gminy Sieroszewice.

Na zakończenie sprawozdania skarbnik EKOklubu, przedstawiła  raport z wydatków datowany na 31 grudnia 2015r, który został  przyjęty.

W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem głos zabrał m.in. wójt Czesław Berkowski. Wyraził swoje pozytywne zdanie na temat dokonań i wieloletniej  proekologicznej a obecnie także kulturalnej działalności EKOklubu. Zaprosił on Stowarzyszenie do współpracy z grupą lokalnego wsparcia ”Długosz Królewski” w celu utworzenia ścieżki edukacyjnej w otoczeniu Zespołu Szkół w Wielowsi. Przedstawicielka Seniorów wyraziła nadzieję na dalszą pomoc i opiekę , a także owocną współpracę a jednoznacznie wskazała, że grupa będzie chciała nadal  spotykać się  w Kawiarence u Kanteckich przy parafii św. Wawrzyńca w Wielowsi. Z inicjatywy wójta podjęto  także dyskusję na temat tworzenia w Wielowsi w przyszłości całodobowego punktu opieki na osobami w wieku emerytalnym.

Spotkanie było także okazją do zaprezentowania planów na 2016r. Wkrótce zostaną podpisanie umowy na dotacje z Samorządem Gminy Sieroszewice do dwóch Ofert.

Plany są równie bogate jak ubiegłoroczne m.in. II edycja zbiórki makulatury w Wielowsi i okolicach, Gminne Obchody Dnia Ziemi podsumowujące gminny konkurs „MY DLA ZIEMI”. Planuje się  przyznanie  jednej ze szkół Gminy Sieroszewice tytułu „Promotor ekologii na lata 2016-2019.” Stowarzyszenie zamierza zaprosić na to spotkanie i do zabawy   dzieci i młodzież a następnie dorosłych . Charytatywna  biesiada  ekologiczna po obchodach Dnia Ziemi dla dorosłych mieszkańców wsi i okolic oraz seniorów planowana jest na 30 kwietnia 2016r. Ekolodzy z lokalnego środowiska spędzą czas na zielonej szkole nad Morzem Bałtyckim pod koniec czerwca 2016r. Seniorzy z Klubu „Wawrzyniec” pojadą   szlakiem dr A. Kanteckiego przez wiele miejsc Wielkopolski,  odwiedzając także  Poznań i  Gniezno.  Pokłosiem wyprawy będzie wydanie biuletynu „ŚLADAMI NASZEGO RODAKA- ks. dr. Antoniego Kanteckiego” i jego kolportaż wśród mieszkańców Wielowsi i okolic.

Będzie kontynuowane dalsze prowadzenie strony internetowej powołanej do życia w 2015r. Jak proponował wójt Czesław Berkowski  planowana jest  współpraca z regionalną grupą wsparcia pn. DŁUGOSZ KRÓLEWSKI i pozyskanie środków w ramach małych projektów. Przy dobrej współpracy  lokalnych partnerów , dobrym zrozumieniu wzajemnych potrzeb możliwa jest w przyszłości  rewitalizacja zabytkowej plebanii w Wielowsi i  modernizacja placu  zieleni  ze ścieżką dydaktyczną wokół szkoły w Wielowsi.

Na zakończenie oficjalnej części zebrania   zapoznano przybyłych  z  Gminnym  Program Ochrony nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2016. Program zaopiniowano pozytywnie.

Miłym akcentem spotkania, po zakończeniu zebrania, była bardzo udana ostatkowa zabawa przy bilardzie i  ulubionej muzyce.

Przygotowała: Halina Kaźmierczak

 

Zostaw Komentarz