Kapliczka Św. Wawrzyńca w Wielowsi odrestaurowana

„Patron od ognia”, jak nazywają go mieszkańcy Wielowsi, czyli  św. Wawrzyniec, od niepamiętnych czasów patronuje wsi. Jego kapliczka na rozdrożu  została poddana gruntownej  renowacji. Mieszkańcy na krótko przed parafialnym odpustem, który miał miejsce 10 i 11 sierpnia 2013r.mogli cieszyć się jej nowym widokiem. Środki na podjęte działania pochodziły z funduszu sołeckiego – 3000zł, z datków mieszkańców wsi Wielowieś – 1430zł, i z dotacji Stowarzyszenia Ekologiczno- Kulturalnego EKOklub z Wielowsi – 1000zł. Stowarzyszenie  pozyskało przekazane   środki,  organizując   ubiegłoroczną  biesiadę  „Wawrzynkową”.

Warto zaznaczyć, że bezpośrednio przy renowacji kapliczki wykonano szereg prac społecznie i jak podaje koordynator wykonanej renowacji Pan Dariusz Majewski oszacować je można na około 3000zł.

Obecnie ,w gruntownie odnowionej  wspólnymi siłami  kapliczce, czeka na odrestaurowanie sama figura patrona wsi i parafii, która pochodzi z końca dziewiętnastego wieku i jest dziełem uznanego rzeźbiarza Pawła Brylińskiego.

Kapliczka przed remontem

przed remontem

Kapliczka po renowacji

kapl. po renowacji kapliczka po renowacji

Zostaw Komentarz