OGŁASZAMY KONKURS Z NAGRODAMI pod hasłem: „MY DLA ZIEMI”

IMG_0034

GMINNY KONKURS O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM

„MY DLA ZIEMI”

Regulamin

I. Cele:

*Podkreślenie działań podejmowanych przez szkoły i przedszkola w gminie Sieroszewice dla kształtowania świadomości i postaw proekologicznych realizowanych w placówce w ostatnich dwóch latach.

*Zachęcanie do pracy i współpracy w zespole metodą projektu edukacyjnego

*Prezentacja własnych dokonań na forum gminy, propagowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie.

*Nagrodzenie najaktywniejszych ekologicznie placówek – przyznanie tytułu „Promotor ekologii w gminie Sieroszewice”.

II . Zasady udziału

* Każda placówka oświatowa z terenu gminy Sieroszewice ma możliwość zaprezentowania w formie posteru ( plakatu) swoje dotychczasowe aktywności na rzecz przyrody realizowane z uczniami w najbliższym środowisku przyrodniczym i społecznym , związane z ochroną jej zasobów. Każdy zespół ma także sposobność pokazania działań wpływających na kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych za okres ostatnich 2 latach działalności placówki.

* Format posteru –A 0 .

* Widoczny, wyraźny tytuł konkursu oraz logo Stowarzyszenia Ekologiczno- Kulturalnego „EKOklub” ( dostępne na https://sites.google.com/site/sekekoklub/home ) .

* Forma graficzno- redakcyjna dowolna .

* Na konkurs gminny wybierana jest tylko jedna praca z danej placówki.

* Liczba autorów posteru ograniczona do 4 osób + opiekun.

* Zabezpieczoną, opieczętowaną, podpisaną pracę ( nazwiska autorów i opiekuna ) należy dostarczyć do dnia 4 kwietnia 2013r. do sekretariatu ZS w Wielowsi.

Organizator powołuje kapitułę konkursu, która wyłoni laureatów.

III. Nagrody

* Autorzy prac konkursowych są automatycznie zaproszeni wraz z opiekunem i dyrektorem placówki na Gminne Obchody Dnia Ziemi , dnia 13 kwietnia 2013r. do Wielowsi. Wszyscy otrzymują dyplomy.

* Trzy najlepsze prezentacje otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe.

* I miejsce otrzymuje dodatkowo tytuł „PROMOTOR EKOLOGII W GMINIE SIEROSZEWICE” na okres 2 lat.

Patronat nad konkursem obejmują : Wójt Gminy Sieroszewice, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach.

ZAPRASZAMY DO DZIELENIA SIĘ POMYSŁAMI .

ŻYCZYMY UDANYCH PREZENTACJI

POWODZENIA

Zostaw Komentarz