Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Przez dwa listopadowe dni tzn.8 i 9 trwała w Zespole Szkół w Wielowsi  akcja o charakterze ekologiczno- charytatywnym pod hasłem „Kto puszki zbiera schronisko wspiera”. Kampanię rozpoczęło Koło Przyjaciół Przyrodyjuż pod koniec września. Do współpracy włączyło się Szkolne Koło  Wolontariatu.

Akcja przebiegała bardzo sprawnie. W czwartek od 7:15 do 8:30 prowadziły zbiórkę dziewczęta z KPP Ekoklub i Wolontariatu: Aleksandra Piaskowska, Andżelika Fornalczyk, Patrycja Gasiorek, Marianna Płaczek, EwaNieruchalska, a w piątek  od 7:15 do 8:00 chłopcy z KPP Sebastian Nycek, Bartosz Olejnik, Wojciech Konieczny, Mateusz Rój.

Zprotokołu zbiórki wynika, że aktywny udział  29 uczniów ze szkoły podstawowej i 4 z gimnazjum. Wszyscy uczestników w nagrodę zaproszono do udziału  w loterii fantowej zorganizowanej 16 listopada 2012r. podczas dużej przerwy. Nagrody główne w poszczególnych kategoriach :
Kategoria I -zestaw głośników do komputera –(wkład w akcję   100 sztuk i więcej aluminiowych opakowań)

Kategoria II – kalendarz ścienny- (wkład w akcję od 50 do  100 sztuk aluminiowych opakowań)

Kategoria III- album do zdjęć( wkład w akcję  od 1 do 49 sztuk  aluminiowych opakowań)

Należy podkreślić, że każdy uczestnik losował nagrodę.

Fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne EKOklub z Wielowsi, które aktywnie wspiera wszelkie działania o charakterze ekologicznym i oferuję współpracuję  w formie wolontariatu.
Ze sprzedaży zebranych 40 kg  aluminium zostanie zakupiona karma dla zwierząt . Organizatorzy akcji czyli KPP Ekolub i Szkolne Koło Wolontariatu już dziś dziękują wszystkim miłośnikom zwierząt, także rodzicom, którzy pomogli dostarczyć zebrane opakowania, które trafiły do recyklingu.

Do czasu odwiedzin schroniska dla zwierząt będziemy zbierać koce i datki w formie karmy. Można je przekazywać opiekunom szkolnych organizacji  pani Marzenie Szymankiewicz i pani Halinie Kaźmierczak
Wyjazd do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie, z pomocą SEK EKOklub,  planowany jest  na początku grudnia 2012r.

Zostaw Komentarz