Akcja BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

P1010989

Dnia 19 października w Zespole Szkół w Wielowsi odbyło się ważne spotkanie . Na zaproszenie Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego EKOklub przybyli do szkoły policjanci z Powiatowej Komendy Ruchu Drogowego aspirant Henryk Kucharski i oficer prasowy Komendy Powiatowej w Ostrowie Wlkp aspirant Artur Kurczaba, aby spotkać się z dziećmi i młodzieżą. Zebranych powitała Bożena Małecka – wicedyrektor ZS w Wielowsi.

„…Do  najważniejszych celów prowadzonej akcji  należy  promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach , jak również uświadomienie uczniom potrzeby poznania zasad i przepisów ruchu pieszych i rowerzystów   w drodze do i ze szkoły a także , co za tym idzie, poprawa bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkoły na rowerach oraz poruszających się pieszo po drogach publicznych … ” mówiła podczas spotkania Halina Kaźmierczak – sekretarz SEK EKOklub,  pomysłodawczyni akcji.

BEZPIECZNA-DROGA-DO-SZKOLY-WIELOWIES-2       Wydarzeniu towarzyszyła  prelekcja Policjanta,  a także wystawa pokonkursowa prac plastycznych „Moja bezpieczna droga do szkoły”. Laureaci  otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe . Fundatorem nagród było  Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne EKOklub z Wielowsi  i nauczyciel techniki w ZS w Wielowsi, pani Beata Michalak. Komenda Powiatowa Policji obdarowała zwycięzców, 12 uczniów z klas I-VI  SP, najnowszą publikację przygotowującą do egzaminu na kartę rowerową .

Na spotkanie przybyli  także uczniowie gimnazjum, którzy włączyli się 19 września 2012r do ekologicznej akcji ogłoszonej przez Koło Przyjaciół Przyrody  Ekoklub ROWEREM DO SZKOŁY. Dokładnie w miesiąc od tego dnia z rąk prezesa SEK EKOklub pana Anatola Piaskowskiego  22 dojeżdżających uczniów otrzymało kamizelki odblaskowe, by być widocznym na drodze prowadzącej do i ze szkoły.

BEZPIECZNA-DROGA-DO-SZKOLY-WIELOWIES-3

uczniowie w kamizelkach

droga-450-przebiegajaca-przez-wielowies

zdjęcie przedstawia natężenie ruchu drogi 450 przebiegającej przez Wielowieś

źródło: maps.google.com

Po wrześniowym  wypadku z udziałem uczennicy ZS w Wielowsi  trwają obecnie  wspólne działania wielu podmiotów, by przy chodnikach prowadzących do szkoły stanęły barierki oddzielające  ruch uliczny od ruchu na chodniku. Swoje poparcie dla społecznej inicjatywy wyraziło 378 mieszkańców Wielowsi  i okolic, a także pracownicy szkoły i przedszkola.

Cel jest bardzo szczytny. Nasilający się ruchem samochodów przez centrum wsi  Wielowieś,  wymaga „inwestycji  w bezpieczeństwo” przede wszystkim  ze względu  na dzieci, ale także i dorosłych mieszkańców.

Petycja do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu do pobrania poniżej:

petycja

Zostaw Komentarz