Spotkanie Stowarzyszenia – prezentacja projektu

W spotkaniu dnia 12 września 2012r. udział wzięło trzech sędziów sprawozdawców z Urzedu Marszałka Wójewództwa Wielkopolskiego.

Na zaproszenie członków zarządu Anatola Piaskowskiego i Haliny Kaźmierczak pozytywnie odpowiedziało wielu członków Stowarzyszenia m.in. przybyli: Krystyna Fornalczyk, Ilona Olejnik, Elżbieta Vogel, Mirosława Kmiecik, Kamila Mańkowska, Aleksandra Górecka.
Wypowiadali swoje uwagi o realizacji i dzielili się odczuciami także inni współrealizatorzy działań projektowych. Głos zabrał wójt Czesław Berkowski, ks. Proboszcz Piotr Kuświk, dyr. GOK- Jerzy Pawłowski, Dyr.GZEASiP Barbara Stasiak, przedstawiciel Ośrodka Edukacji Leśnej z Gołuchowa- Joanna Zalejska -Niczyporuk, przedstawiciel OSP i Rady Sołeckiej – Tomasz Woźniak.
Zebranie poświęcone było sprawozdaniu z działalności SEK EKOklub wykonanej w pierwszym projekcie konkursowym „Od zbiórki elektrośmieci po plac zabaw dla dzieci”. Od lutego do końca sierpnia tego roku wiele udało się wspólnie dokonać. Azymut wytyczały działania proekologiczne i prokulturowe. Ocenę Kapituły Konkursu Marszałka Województwa Wielkopolskiego poznamy w grudniu tego roku.stowarzyszenie-ekologiczno-kulturalne-ekoklub-wielowies-spotkanie-2
P1010454

Zostaw Komentarz