Wawrzynki w Wielowsi

W niedzielę, 12 sierpnia, na placu przy sali wiejskiej w Wielowsi odbyły się Wawrzynki.

Organizatorzy przygotowali ciekawy program. W biesiadzie wawrzynkowej uczestniczyło około 300 osób z Wielowsi i okolic. To wydarzenie zintegrowało środowisko.
W miłej, świątecznej poodpustowej atmosferze czas spędzili młodzi i starsi mieszkańcy. Nie zabrakło dobrej muzyki. Były też inne atrakcje. Prawie 20 osób wylosowało wejściówkę do kaliskiego Aqaparku. Dużym zainteresowaniem cieszył się występ orkiestry dętej z Ołoboku, kącik kulinarny „Pod koloratką”, a także dmuchane zamki. Uczestnicy z zaciekawieniem oglądali wóz strażacki z OSP w Wielowsi. Nad całością czuwali członkowie Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego EKOklub z Wielowsi. Podczas biesiady prezes stowarzyszenia Anatol Piaskowski i sekretarz Halina Kaźmierczak przekazali informację o zamiarze finansowego wsparcia renowacji zabytkowej figury „patrona od ognia”, czyli  św. Wawrzyńca. Dziękowali także za współpracę i patronat proboszczowi parafii ks. Piotrowi Kuświkowi oraz Radzie Sołeckiej z Wielowsi.
Spotkanie było okazją do ogłoszenia wyników konkursu plastycznego pt. „Życie św. Wawrzyńca, tradycje św. Wawrzyńca w Wielowsi”. Prace oceniono w dwóch kategoriach plastycznych, a trzech wiekowych. Do konkursu zgłosiło się 29 uczestników. Prace oceniała komisja w składzie: Elżbieta Vogel, Elżbieta Kołodziejczak-Gałka i Aleksandra Górecka. W kategorii prac przestrzennych przyznano równorzędne wyróżnienia, a otrzymali je: Piotr Kościelny, Wojciech Potasznik, Milena Świerczyk i Aleksandra Frankiewicz. Pozostałe prace wyróżniono w trzech kategoriach wiekowych. W grupie dzieci z klas O-III pierwsze wyróżnienie przyznano Agacie Bilskiej. Drugie wyróżnienie otrzymał Dominik Agata, a trzecie – Martyna Kamzol. W kategorii klas IV-VI pierwsze wyróżnienie trafiło do Mileny Świerczyk. Drugie wyróżnienie otrzymał Kacper Bilski, a trzecie – Kacper Olejnik. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych przyznano dwa równorzędne wyróżnienia dla Moniki Kaźmierczak i Piotra Grygowskiego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody uznaniowe, a byli to: Maciej Rak, Katarzyna Rak, Aleksandra Piaskowska, Patryk Matys, Oliwier Matys, Andżelika Fornalczyk, Magdalena Mrugalska, Patrycja Potasznik, Kinga Wysińska, Szymon Urbaniak, Bartosz Olejnik, Jakub Urbaniak i Sandra Strzelec. Poza konkursem jury postanowiło nagrodzić pracę zbiorową autorstwa: Teresy Urban, Anny Walczak, Klary Kasprzak i Stanisława Kasprzaka.
Nagrody ufundowali: proboszcz parafii w Wielowsi ks. Piotr Kuświk, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne EKOklub oraz radny Anatol Piaskowski. Wszystkie prace zaprezentowano na wystawie pokonkursowej podczas odpustu przy kościele i na Wawrzynkach przy sali wiejskiej.

Zostaw Komentarz