W niedzielę, 15 kwietnia, w sali wiejskiej w Wielowsi odbyły się Gminne Obchody Dnia Ziemi połączone z jubileuszem 10-lecia istnienia Koła Przyjaciół Przyrody „EKOklub” oraz inauguracją działalności Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „EKOklub”.

Imprezie ekologicznej przyświecało hasło: „Od zbiórki elektrośmieci po plac zabaw dla dzieci”. Spotkanie rozpoczęło widowisko estradowe o tematyce ekologicznej w wykonaniu kabaretu „Bzik”. Był to prezent od Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach. Zaproszonych gości powitał prezes Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „EKOklub” Anatol Piaskowski. Imprezę zaszczycili swoją obecnością: senator Andżelika Możdżanowska, wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, radni powiatowi: Marek Michalczak i Arkadiusz Wojtczak, radni z gminy Sieroszewice: Teresa Lemiesz, Mieczysław Gawełek, Lucjan Gmerek, Dariusz Majewski, Stanisław Płomiński, sołtys Wielowsi Krystyna Rosik, proboszcz parafii w Wielowsi ks. Włodzimierz Młynarkiewicz, inspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Sieroszewice Jerzy Kucharski, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Dariusz Rybski, dyrektor Zespołu Szkół w Wielowsi Mirosława Kmiecik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołoboku Dariusz Ratajczyk, przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół w Wielowsi Renata Koziołek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Jerzy Pawłowski, leśniczy z Nadleśnictwa Taczanów Marian Sójka, właściciel firmy z Kruszwicy Jakub Sałek, nauczyciele, uczniowie oraz mieszkańcy Wielowsi i okolicznych miejscowości.

Na początku spotkania Anatol Piaskowski zaprezentował działające od 30 stycznia 2012 roku Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „EKOklub”. – Będziemy działać na rzecz edukacji ekologicznej, ochrony środowiska naturalnego, rozwoju kultury i praw człowieka. Jesteśmy organizacją wielopokoleniową. Naszymi członkami są: byli uczniowie szkoły, rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele społeczności lokalnej. Dzięki dzisiejszej biesiadzie chcemy zareklamować przedsięwzięcie, jakim jest zbiórka elektrośmieci i wesprzeć finansowo planowaną budowę placu zabaw dla dzieci przed budynkiem Zespołu Szkół w Wielowsi – mówił prezes stowarzyszenia. Obecnie organizacja skupia 21 członków. W skład zarządu wchodzą: Anatol Piaskowski (prezes), Halina Kaźmierczak (sekretarz), Krystyna Fornalczyk (skarbnik), a radę stanowią: Mirosława Kmiecik i Ilona Olejnik. Z programem biesiady zapoznała przybyłych na spotkanie Halina Kaźmierczak. Goście mieli okazję obejrzeć spektakl pt. „Gdzie jest król?” w wykonaniu szkolnego teatru „Bambuko” pod kierunkiem reżysera Teresy Migasiewicz. Następnie laureatka powiatowego konkursu „Posprzątaj świat” zorganizowanego przez ODN w Kaliszu Oliwia Mazurkiewicz zaprezentowała swój wiersz. Członkowie Koła Przyjaciół Przyrody „EKOklub” zareklamowali działania związane ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie obwodu Zespołu Szkół w Wielowsi.

Podczas biesiady ekologicznej ogłoszono wyniki szkolnego konkursu ekologicznego na temat: „Dlaczego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także zużyte baterie są istotnym problemem we współczesnym świecie?”. Dyplomy i nagrody laureatom wręczył leśniczy Marian Sójka. Spotkanie było także okazją do prezentacji wyników II Gminnego Turnieju Zbiórki Zużytych Baterii zorganizowanego pod hasłem „Kto baterie stare zbiera, środowisko nasze wspiera”. Dyplomy i nagrody laureatom oraz zespołom klasowym wręczyli: wójt Czesław Berkowski, inspektor Jerzy Kucharski, dyrektor szkoły Mirosława Kmiecik i organizator turnieju Halina Kaźmierczak. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Gminy Sieroszewice.

W swoim wystąpieniu wójt gminy Sieroszewice gratulował opiekunowi Halinie Kaźmierczak oraz członkom Koła Przyjaciół Przyrody „EKOklub” dziesięcioletniej działalności i wręczył jubilatom nagrodę. – Chciałem wszystkim pogratulować, a w szczególności Pani Halinie, która rozpoczęła tę działalność. To jest bardzo dobra, efektywna praca. Myślę, że stowarzyszenie będzie to dobre dzieło kontynuować – powiedział Czesław Berkowski.

Gratulacje złożyła także senator. – Chciałam pogratulować pomysłu organizacji tak wspaniałej imprezy, a przede wszystkim kształtowania ducha ekologicznego od najmłodszych pokoleń – mówiła Andżelika Możdżanowska. Życzyła wytrwałości w realizacji wyznaczonych celów, deklarując ze swojej strony pełną gotowość do współpracy. Senator przekazała również życzenia od posła Piotra Walkowskiego.

Pamiątkową statuetkę z okazji 10-lecia istnienia Koła Przyjaciół Przyrody „EKOklub” wręczył radny powiatowy Marek Michalczak.

List gratulacyjny z okazji jubileuszu i powołania do życia Stowarzyszenia Ekologiczno- Kulturalnego „EKOklub” wystosował członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. W liście napisał, że jest przekonany iż Gminne Obchody Dnia Ziemi przyczynią się do wymiany cennych doświadczeń w zakresie upowszechniania ekologii jako stylu życia.

Zaproszeni goście z zaciekawieniem oglądali wystawę zorganizowaną przez członków Koła Przyjaciół Przyrody „EKOklub”. Atrakcją dla dzieci był udział w zielonej loterii fantowej, w której nagrodą główną był rower. Biesiadę zakończyła zabawa taneczna. Dorośli mogli wziąć udział loterii, gdzie nagrodą główną był komplet wypoczynkowy. Nie zabrakło też stoisk gastronomicznych ze swojskim jadłem. Organizatorami Gminnych Obchodów Dnia Ziemi byli: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „EKOklub” z Wielowsi, Samorząd Gminy Sieroszewice i Koło Przyjaciół Przyrody „EKOklub” w Zespole Szkół w Wielowsi. Organizatorzy dziękują współrealizatorom Gminnych Obchodów Dnia Ziemi, czyli instytucjom, organizacjom, firmom i osobom prywatnym za okazaną pomoc i współpracę, a mieszkańcom Wielowsi i okolic za bardzo aktywny udział.