Piękny majowy poranek powitał uczestników integracyjnego wyjazdu do Gołuchowa. 21 maja 2012r. spotkały się grupy laureatów Gminnego Turnieju Zbiórki Zużytych Baterii z terenu gminy Sieroszewice. Na „Zieloną szkołę”
w poszukiwaniu zapachów wiosny pojechały przedszkolaki z Publicznego Przedszkola z Westrzy i klasa I SP z Ołoboku. Klasa IV ze SP w Ołoboku oraz goście specjalni – członkowie Koła Przyjaciół Przyrody „EKOklub” poszukiwali w wyjątkowo bogatym gołuchowskim parku dendrologicznych skarbów.
Ośrodek Edukacji Leśnej w Gołuchowie był gospodarzem i przewodnikiem.

Panie edukatorski w interesujący sposób włączyły dzieci do poznania otaczającej przyrody. Czterdziestu trzech badaczy z entuzjazmem przemierzało urokliwe zakątki angielskiego parku. Za bardzo ciekawy fragment uznano zagrodę żubrów, łosi i konika polskiego.

Pobyt zakończył się obiadem w kawiarni zamkowej. W krótkich wypowiedziach uczestników wyjazdu ( tak dzieci jak i opiekunów) wyczuć można było satysfakcję z udziału w działaniach proekologicznych. Niektórzy
jeszcze tego samego dnia deklarowali udział w kolejnych zbiórkach niebezpiecznych odpadów jakimi są zużyte baterie.

Organizator wszystkich wymienionych działań Halina Kaźmierczak z KPP „Ekoklub” i jednocześnie sekretarz Stowarzyszenia Ekologiczno- Kulturalnego „EKOklub” z Wielowsi – dziękowała za miłą atmosferę,
wspaniałą współpracę w trakcie zajęć i obiecała kolejne integracyjne „Zielone szkoły”.

Ta eksperymentalna wycieczka z dnia 21 maja 2012r. odbyła się dzięki
finansowemu wsparciu dwóch podmiotów: Samorządu Gminy Sieroszewice
oraz SEK „EKOklub” z Wielowsi. Bezpłatnych zajęć edukacyjnych udzielił
Ośrodek Edukacji Leśnej w Gołuchowie.