Otoczenie cieków wodnych, stawów, a także łąki to doskonałe miejsca dla bytowania bociana białego.

W poprzednim sezonie bociani klekot dało się słyszeć na terenie Gminy Sieroszewice wcześnie, bo w trzeciej dekadzie marca. Bociany szybko powróciły do gniazd i już pod koniec maja było widać w nich młode.
Z przeprowadzonych 07, 08, 09 i 14 lipca 2014r. badań wyłaniają się optymistyczne dane. Młodych gotowych do wylotu w liczbie 65 osobników doczekały się 24 pary dorosłych bocianów.
Na terenie należącym do Gminy Sieroszewice istnieje 30 gniazd gatunku Ciconia Ciconia. Należy zaznaczyć, że z różnych przyczyn w trzech z zasiedlonych gniazd nie udało się wychować młodych. Były to wypadki wyrzucenia jaj podczas walk o gniazdo, czy wypadnięcia/wyrzucenia piskląt. Można przyjąć, że w drogę do ciepłych krajów wyleciało od nas łącznie około 120 bocianów.To świetny wynik i jednocześnie wyższy niż w poprzednich latach. Organizatorem inwentaryzacji bocianich siedlisk dotowanej przez Samorząd Gminy i wspieranej przez VW z Poznania było Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne EKOklub z Wielowsi. W opisanych działaniach prowadzonych podczas wędrownego rajdu rowerowego Szlakiem Bocianich Gniazd uczestniczyli członkowie Koła Przyjaciół Przyrody Ekoklub z Zespołu Szkół w Wielowsi. Wszystkim mieszkańcom, sąsiadom bocianich gniazd oraz sympatykom za spotkania, rozmowy uczestnicy i organizatorzy corocznej inwentaryzacji serdecznie dziękują.

Ciekawe informacje o bocianie białym:

WĘDRÓWKI

Wędrówka wiosenna
Pierwsze bociany z populacji wschodnioeuropejskiej opuszczają zimowiska już w styczniu, przemieszczając się powoli na północ. Właściwy przelot rozpoczyna się, gdy ptaki dotrą do doliny Nilu. Następnie przelatują nad Pół­wyspem Synaj, potem podążają wzdłuż wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego, a później przez Turcję, aż do Cieśniny Bosfor. Po jej pokonaniu ptaki kierują się w strony, w których przyszły na świat, czyli głównie do Polski.
Sejmiki

bocian-odlot
Przed odlotem, tj. w okolicy 24 sierpnia ( na św. Bartłomieja) bociany zbierają się w stada liczące dziesiątki, a nawet i setki osobników, które wspólnie żerują i odpoczywają. Są to tzw. sejmiki bocianie. Wśród przebywających na sejmikach bocianów dochodzi czasem do konfliktów i walk, podczas których niektóre z nich giną. Sejmiki zawsze przykuwają uwagę obserwatorów, nie tylko ze względu na liczebność ptaków i spektakularne zachowania, ale również dlatego, że przypominają o nadchodzącym końcu lata i zbliżającej się jesieni.

ROZRÓD

Zajmowanie gniazda
W gnieździe jako pierwszy pojawia się z reguły samiec, który broni go przed rywalami i poprawia jego konstrukcję. Dzieje się to zazwyczaj w okolicy 19 marca( na św. Józefa). Po przylocie samicy para ptaków przez dwa lub trzy dni wspólnie je odbudowuje. Zajmowaniu gniazd często towarzyszą walki pomiędzy rywalizującymi o nie parami. Mogą one trwać przez kilka godzin, a nawet przez kilka dni. Wbrew powszechnym opiniom, iż bociany co roku powracają do tego samego gniazda, rzadko zdarza się, żeby ta sama para użytkowała jedno gniazdo przez kilka sezonów. Można jednak stwierdzić, że niekiedy osiedlają się one w dobrze znanej sobie okolicy, w odległości kilku km od poprzedniego gniazda.

Budowa gniazda
Budowa gniazda w nowym miejscu zajmuje doświadczonym ptakom kilka dni. Główną rolę odgrywa tu samiec, który znosi materiał przez cały okres lęgowy, od momentu poprzedzającego złożenie jaj, podczas inkubacji, a także w czasie wychowywania piskląt. Udział samicy polega z reguły na układaniu przyniesionego przez samca materiału. Niektóre ptaki, które budują gniazdo w czerwcu i lipcu, niekiedy w kilku miejscach. Są to ptaki w 3­-4 roku życia, które instynktownie rozpoczynają próby budowania gniazd, które tylko czasami zajmują w kolejnym sezonie rozpoczynając lęgi. Podobnie postępują pary, które latem utraciły młode na skutek upadku bądź spalenia się gniazda, budują poszukują nowego miejsca pod gniazdo.bocianie-jajo

Konstrukcja gniazda

Podstawowym materiałem używanym przez bociany do budowy gniazda są drobne gałęzie i patyki. Wnętrze gniazda ­ wyściółkę ­ stanowi zbita masa
ziemi, słoma, siano, szmaty, kawałki folii lub papieru, a także nylonowe sznurki, które mogą stanowić zagrożenie dla piskląt. Gniazdo rozbudowywane jest corocznie. Widziane z góry ma kształt kolisty lub eliptyczny, jego średnica zewnętrzna wynosi od 90 do 200 cm, a wewnętrzna od 80 do 150. Osiąga wysokość od kilkudziesięciu cm do 2 m, a największe osiągały aż 4 m i mogły one ważyć nawet 2 tony. Gniazda zakładane są na wysokości 10­-20 m nad ziemią, choć wyjątkowo mogą znajdować się na ziemi, a niekiedy powyżej 30 metrów. Bociany przystępują do składania jaj wraz z początkiem drugiej dekady kwietnia. Najczęściej ma to jednak miejsce pod koniec tego miesiąca, choć zdarza się, że niektóre ptaki składają jaja dopiero w połowie maja. Zniesienie zawiera kilka jaj składanych przez samicę co 2 doby, lecz odstępy pomiędzy zniesieniem poszczególnych jaj mogą być zarówno krótsze jak i dłuższe. Wysiadywanie zaczyna się 4­5 dnia po złożeniu pierwszego jaja i trwa 33­-34 dni.
Pisklęta

bocian3
Pierwsze pisklęta klują się około 20 maja. W gnieździe przebywają najczęściej 60­-65 dni, ale zdarza się, że wylot z gniazda następuje kilka dni wcześniej lub później. Ma to miejsce zazwyczaj na przełomie lipca i sierpnia, choć pisklęta z najpóźniejszych lęgów opuszczają gniazda dopiero na początku września.

POKARM

Bocian jest gatunkiem mięsożernym, który odżywia się zarówno drobnymi bezkręgowcami jak i niewielkimi ssakami. Do najczęściej łowionych ofiar należą owady i dżdżownice,które stanowią zarazem ważny składnik pokarmu piskląt w pierwszych dniach życia. Bociany polują także na gryzonie, krety, pisklęta ptaków i ryby. Żaby i inne płazy, uważane powszechnie za podstawę bocianiej diety są w dzisiejszych czasach pokarmem uzupełniającym, choć dawniej, gdy częściej występowały, odgrywały zapewne ważniejszą rolę. Skład pokarmu bocianów jest więc dość zmienny, co jest wynikiem zarówno przestrzennego jak i okresowego zróżnicowania dostępności określonego rodzaju pożywienia.

bocian2

Mapa Bocianiego Szlaku w Gminie Sieroszewice:

bociani-szlak