WYNIKI GMINNEJ ZBIÓRKI ZSEiE ZUŻYTYCH BATERII- 2022

                   przeprowadzonej w ramach projektu

           ZIEMI NA RATUNEK CZWATRA EDYCJA

W kolejnej  kwietniowej akcji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii zorganizowanej przez Stowarzyszenie EKOklub wzięło udział 46 indywidualnych gospodarstw z terenu Gminy Sieroszewice.

Współrealizatorzy zadania tj. pracownicy Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach dotarli do wielu miejscowości odbierając zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie z przeznaczeniem na recykling.

Indywidualnie na plac zbiórki zużyty sprzęt  dostarczyła połowa z wymienionych uczestników, a także OSP z Latowic. Czyn dla Ziemi wsparło także dziewięć instytucji. Były to Szkoły Podstawowe:  w Ołoboku, Masanowie, Zamościu, Sieroszewicach,  Publiczne Przedszkole w Wielowsi, Dom Pomocy Społecznej w Psarach, Koło Gospodyń Wiejskich w Latowicach, OSP w Latowicach, Sołectwo Wielowieś,  a także  Stowarzyszenie EKOklub.

Akcja okazała się być bardzo potrzebna. Świadczy o tym wynik.

Końcowy raport  Firmy Remondis to: 202 kg zużytych baterii oraz  7 220kg  kg zużytego sprzętu oddanych do recyklingu.

Udział w akcji na rzecz recyklingu, to dowód odpowiedzialności i obywatelskiej świadomości. Gratulujemy  wszystkim aktywnym, bo jedno jest pewne – przyszłość Ziemi zależy od postaw ludzi, ich właściwego  gospodarowania, konsumowania i  korzystania z  zasobów.

Matkę  każdy ma tylko jedną i  Matkę Ziemię także mamy TYLKO JEDNĄ !!!

Życząc dobrego samopoczucia, wielu wspaniałych przeżyć na łonie Natury raz jeszcze dziękujemy za współpracę.

Podczas listopadowego podsumowaniu IV edycji projektu  Ziemi na ratunek nagrodzimy najaktywniejszych uczestników opisanej akcji.

W imieniu Stowarzyszenia EKOklub

Halina Kaźmierczak-  prezes

Działanie wspierane przez Samorząd Gminy Sieroszewice w ramach umowy dotacji do zadnia publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie EKOklub w 2022 r. pn.  „Ziemi na ratunek- IV edycja”