NAKRĘTKI ZBIERAMY – DZIECIOM POMAGAMY

 SP w Zamościu informuje!

Już we  wrześniu 2021 roku po raz kolejny przystąpiliśmy do zbiórki plastikowych nakrętek. Uczniowie klasy V przygotowali ulotki, aby rozpropagować akcję w naszej szkole oraz wśród mieszkańców wsi Biernacice, Kania, Raduchów, Zamość. Akcję prowadzimy przez cały rok szkolny, a do naszej inicjatywy oprócz uczniów dołączyły całe rodziny i mieszkańcy. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy. W kwietniu 2022 roku przekazaliśmy 200 kg plastikowych nakrętek dla Marysi – dziewczynki chorej na ostrą białaczkę szpikową. Jednocześnie prosimy o dalsze zbieranie nakrętek, ponieważ akcję dalej będziemy kontynuować.

 Organizatorki: Regina Zalejska, Beata Grygowska