Finał proekologicznych działań EKOklubu współrealizowanych w 2021. Posumowanie w Masanowie.

W grudniowej, zimowej aurze, przed szkołą podstawową w Masanowie odbyło się spektakularne spotkanie.

Laureatka 3 edycji „Ziemi na ratunek” została obdarowana metalowym sercem na plastykowe nakrętki. 

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Gminy Sieroszewice: Wójt – Anatol Piaskowski, Sołtys i jednocześnie wice przewodniczący Rady Gminy- Stanisław Płomiński, podleśnicza z Bilczewa- Klaudia Chechelska ,reprezentująca Jury Konkursu, oraz gospodarze : dyrektor szkoły – Renata Suchorzewska, wychowawczyni grupy przedszkolnej – Zofia Nowakowska wraz z przedszkolakami.

Prezeska Stowarzyszenia EKOklub, organizatorka i autorka projektu „Ziemi na ratunek” Halina Kaźmierczak podsumowała dziesięcznomiesieczną aktywność proekologiczną wykonaną we współpracy przez 5 podmiotów- uczestników działań gminnego konkursu. Były  to: SP w Masanowie, SP w Ołoboku, SP w  Sieroszewicach, SP w Zamościu, Publiczne Przedszkole w Wielowsi, oraz sam EKOklub  ( który w konkursie udziału nie brał, był współuczestnikiem).

Są one opisane i zamieszczone na stronach internetowych: www.ekoklub.org.pl oraz  w biuletynie gminnym w zakładce ochrona środowiska.

Przekazane ekologiczno – charytatywne serce było wyjściem na przeciw oczekiwaniom mieszkańców Masanowa, podkreślił Wójt Anatol Piskowski. Dziękował za taką inicjatywę Stowarzyszeniu EKOklub z Wielowsi, gratulowal sukcesu  szkole w Masanowie.

RenataSuchorzewska, odbierając pamiatkowy  dyplom dla szkoły i koordynatorki Danuty Walczak podkreśliła współpracę grona pedagogicznego i rodziców w tym projekcie, z radością przyjmowała nagrodę. Szkoła  w Masanowie od lat zbiera plastykowe nakrętki dla chorego kolegi Jakuba i dalej będzie to czynić korzystając z pięknego daru. Już teraz włączyli się mieszkańcy Masanowa, podkreślała pani Renata Suchorzewska.

Dbanie o dobre praktyki nakierowane na ZROWNOWAŻONY ROZWÓJ to nasza cel- podkreślali zgodnie uczestnicy, dlatego w przyszłości nie braknie kolejnych „SERC” dla kolejnych szkół  i miejscowości.

Po  wspólnym  przecięciu wstążki na sercu, obecni na spotkaniu wymienili się  życzeniami świąteczno- noworocznymi. 

Halina Kaźmierczak dziękując za mijający pracowity rok proekologicznej współpracy z EKOklubem jednocześnie  zaprosiła do kolejnych w przyszłym  2022 roku. Będzie to jubileuszowy rok działalności, 10-lecie Stowarzyszenia EKOklub.

Projekt Ziemi na ratunek- III- edycja” otrzymał dotacje z Samorządu Gminy Sieroszewice na realizację zadania publicznego w 2021r.

Relacjonowała- Halina Kaźmierczak