MAJĄC SERCE OTWARTE DLA ZIEMI , czynimy dobro DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA

Wielu z niecierpliwością oczekiwało wyników ogłoszonego w  2021r.

Gminnego Konkursu o charakterze ekologicznym.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne EKOklub z Wielowsi  ogłaszając Konkurs miało na uwadze kilka celów. Każdy  z nich ważny i istotny.

Było to m.in.

  • Prezentowanie ciekawych, ważnych praktyk z zakresu ochrony przyrody na łamach ekoklub.org.pl oraz na https://www.facebook.com/StowarzyszenieEKOklub w okresie  od stycznia do listopada 2021roku po to, by promować i upubliczniać dobre proekologiczne inicjatywy, a szkoła/ przedszkole czy inna organizacja mogły stawać się OŚRODKAMI  dla ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
  • Nagrodzenie najaktywniejszych ekologicznie placówek – przyznanie laureatowi Konkursu metalowego serca na plastykowe nakrętki
  • Dodatkowo założeniem Konkursowych zmagań było to, by „Otwarte serce Przyjaciół Ziemi” znalazło swój dalszy ciąg w dobrym uczynku i solidarności  dla drugiego człowieka, chorej dziewczynki, czy też chorego chłopca, a metalowe serce mogło przez lata służyć Laureatom, w tym mieszkańcom, w selektywnym  zbieraniu plastykowych korków.

Jury w składzie:

Pani Halina Kaźmierczak – Prezes Stowarzyszenia EKOklub, autorka Konkursu- przewodnicząca Jury

Pan Bartosz Kubica – Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice,

Pan Sławomir Krawiec- Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Taczanów

Pani  Iwona Nowak – Nawrocka – nauczyciel biologii, członek Stowarzyszenia EKOklub

po wnikliwej analizie wyników  osiągniętych w projekcie „Ziemi na ratunek- III edycja”  wyłoniło laureata i przyznało nagrody:

  • Zdobywca I miejsca- Szkoła Podstawowa w Masanowie otrzymuje nagrodę rzeczową w formie metalowego serca na plastykowe nakrętki
  • Zdobywcy kolejnych miejsc otrzymują pamiątkowy dyplom za zajęcie II,III,IV i V miejsca w konkursie „Ziemi na Ratunek- III edycja” oraz nagrody rzeczowe dla szkół i przedszkola oraz  nagrody rzeczowe dla szkolnych  koordynatorów.
  • Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora Konkursu w terminie do 21 grudnia 2021r.

 

Jury docenia wszystkie konkursowe działania.  Uczestnicy   prezentują  wysoki poziom wiedzy o potrzebie ochrony środowiska, zaangażowanie i kreatywne  podejście do ważnego, o ile  nie najważniejszego  w obecnym czasie  tematu, a motto trzeciej już  edycji „Wszystko w naszych rękach” nie jest tylko hasłem na papierze.

Dziękując za współpracę Uczestnikom multimedialnych prezentacji życzymy dalszych osiągnięć w edukacji proekologicznej i zachęcamy do jej kontynuowania i prezentowania na www.ekoklub.org.pl 

Działanie dofinansowane ze środków Samorządu Gminy Sieroszewice w ramach realizacji zadania publicznego w 2021r. pt.” Ziemi na ratunek- trzecia edycja”

PONIŻEJ ZAŁĄCZAMY PEŁNY PROTOKOŁ:

protokół