MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ!- SP Zamość w akcji Sprzątania Świata 2021

Dnia 27 września 2021 roku, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. W tym roku odbyło się ono pod hasłem: „Myślę, więc nie śmiecę”.

Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. Uczniowie sprzątali teren wokół szkoły i sali OSP w Zamościu, przystanek przy sklepie w Biernacicach oraz pobliski las. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczestnikom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia

Relacja :   Regina Zalejska, współpraca Jolanta Podlas