Akcja recyclingowa w Szkole Podstawowej w Ołoboku „ Ziemi na Ratunek- III edycja”

Celem tej  akcji jest  budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców i uczniów wsi Ołobok oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling. Realizacja powyższych celów odbędzie się poprzez prelekcje, rozmowy, dyskusje w trakcie dorocznej akcji sprzątania odpadów. Odpady były zbierane przez naszych uczniów ich rodziców.

My jako szkoła Podstawowa w Ołoboku  wzięliśmy również udział w takiej akcji zbierając  elektrośmieci i   w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem EKOklub z Wielowsi. Mieszkańcy wsi Ołobok mogli pozbyć się niepotrzebnych przedmiotów tj.(zepsute pralki, zamrażalki, telewizory, itp.).

 

 

Koordynator akcji:  ILONA MIELCAREK