Dziewiąty rok działalności Stowarzyszenia EKOklub – co nas czeka?

Rada Stowarzyszenia EKOklub, która obradowała 15 stycznia br. podjęła stosowne uchwały dotyczące pracy w 2021r.

Mieliśmy nadzieję zwołać w marcu zebranie w poszerzonym składzie, jednak czasy pandemii nadal na to nie przyzwalają.

Informujemy zatem  członków i sympatyków, że miniony rok 2020, z pandemią w tle, zakończyliśmy pomyślnie. Wszystkie dotowane projekty zostały zamknięte i rozliczone. Było niewiele sukcesów, ale Organizacja nie poddała się i można założyć wyszła z „czasu zarazy” obronną ręką.

Dziękujemy współpracującym placówkom oświatowym, Publicznemu Przedszkolu w Wielowsi, SP w Zamościu, SP w Masanowie, SP w Ołoboku, SP w Sieroszewicach, Świetlicy Środowiskowej w Psarach, a także Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sieroszewicach, Starostwu Powiatu Ostrowskiego, Samorządowi Gminy Sieroszewice, wszystkim osobom i instytucjom, dla których to co robimy ma znaczenie. Szczególne słowa uznania kierujemy do SP w Zamościu -laureata III edycji Konkursu na Promotora  Ekologii Gminy Sieroszewice. Ten zaszczytny tytuł placówka otrzymała w dowód uznania za proekologiczną aktywność w ostatnich trzech latach pracy. Tytuł przyznała czteroosobowa   Kapituła Gminnego  Konkursu  SP w Zamościu na lata 2020-2023.

Przypominamy, że w historii tego konkursu promotorami ekologii w gminie Sieroszewice były: Zespół Szkół w Wielowsi, Szkoła Podstawowa w Masanowie, teraz zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Zamościu. Trzymamy mocno kciuki za kolejnych promotorów, którym dobro Ziemi leży głęboko na sercu.

Wydaliśmy w ubiegłym roku,  po raz drugi  w naszej historii ,ścienny kalendarz na lata 2021-2022 z aktualną mapą bocianich gniazd w Gminie Sieroszewice. Piękne zdjęcia propagują walory przyrodniczo-kulturowe naszej Małej Ojczyzny a zielone dni kalendarza to ekologiczne święta.  Osiągnięć było więcej, napiszemy o nich wkrótce.

Dbamy o naszą Planetę Ziemia nie dlatego że tak należy, ale dlatego, że nie możemy tego nie robić!

Taka myśl przyświecała drugiej edycji projektu „Ziemi na ratunek”. A ponieważ jest ona nadal jak najbardziej aktualna, będzie dalej nas prowadzić w kierunku ZIELONEGO ŁADU otaczającego nas świata.

Zostało zatwierdzonych do realizacji, na 2021 rok, pięć działań o charakterze ekologicznym i kulturalnym. Będziemy tu o nich pisać i zachęcać do współpracy. Jedno z nich, a mianowicie ” Ziemi na ratunek- III edycja” jest już czytelnikom znane. Zgłosiły swoją chęć współpracy  szkoły z terenu gminy Sieroszewice, liceum ogólnokształcące z Ostrowa Wlkp. , przedszkole i wiele prywatnych osób. Piękne nagrody, o których już pisaliśmy tutaj http://ekoklub.org.pl/2021/02/07/z-sercem-na-plastykowe-nakretki-rusza-iii-edycja-ziemi-na-ratunek/  i tutaj  http://ekoklub.org.pl/2021/03/03/kolejna-akcja-recyklingowa-juz-w-kwietniu/ CZEKAJĄ.

Mamy nadzieję, będą sprzyjające warunki do działań i wspólnie RUSZYMY NASZEJ ZIEMI NA RATUNEK.

 

Życząc dobrych myśli, optymizmu i nade wszystko zdrowia nam wszystkim, a szczególności naszym  Przyjaciołom i Partnerom z wdzięcznością

Halina Kaźmierczak- prezes EKOklub