Z SERCEM ….NA PLASTYKOWE NAKRĘTKI rusza III edycja ZIEMI NA RATUNEK

 

 ZIEMI NA RATUNEK- III EDYCJA

Jest to  projekt przygotowany z myślą o dzieciach i  młodzieży z placówek gminy Sieroszewice, ale także z myślą o dorosłych, po to by kształtować  postawy proekologicze. Równocześnie ważnym jego celem jest budzenie wrażliwości na otaczające środowisko poprzez wielokierunkową proekologiczną edukację. Żyjemy w czasach, w których dbanie o Ziemię nie jest już tylko naszą dobrą wolą, ale stało się to naszą powinnością. Zapraszamy do udziału w  różnych przedsięwzięciach. Można wybrać to, co proponowaliśmy w ubiegłych edycjach czy latach, ale także zaproponować własne wewnątrzszkolne, wewnątrzprzedszkolne,  wewnątrzświetlicowe czy wewnątrzorganizacyjne praktyki o charakterze proekologicznym.

Tegoroczna edycja zakończy się  PRZEKAZANIEM  metalowego SERCA DO ZBIERANIA PLASTYKOWYCH NAKRĘTEK zwycięzcy, liderowi prekologicznych działań w 2021roku.

 

W grudniu 2021r. Wójt gminy Sieroszewice wraz z Kapitułą Konkursu przekażą uroczyście Serce z metalu na zbieranie plastykowych nakrętek zwycięzcy III edycji Ziemi na Ratunek. W ten sposób dokona się podwójne DOBRO, pierwsze dla Ziemi, drugie dla chorego dziecka, dla którego zebrane zostaną kolejne nakrętki w placówce i w miejscowości do której trafi. Zakładamy bowiem, że pojemnik w kształcie serca stanie w otoczeniu, tak by był on ogólnie dostępny dla mieszkańców

Na wszystkich  uczestników   Ziemi na Ratunek – III edycji, czyli  szkoły, przedszkola, instytucje, organizacje pożytku publicznego, czekają pamiątkowe dyplomy  i  nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatu Ostrowskiego oraz Stowarzyszenie EKOklub.

Zapraszamy do udziału  w projekcie pn. ” Ziemi na Ratunek”  dyrektorów placówek dydaktyczno- wychowawczych, prezesów organizacji pożytku publicznego i ich członków, nauczycieli, wychowawców, rodziców, innymi słowy mieszkańców gminy Sieroszewice.

Otwarte serce Przyjaciół Ziemi, będzie miało swój dalszy ciąg w dobrym uczynku i solidarności  dla drugiego człowieka, chorej dziewczynki , czy też chorego chłopca.

                       W imieniu Organizatora

Halina Kaźmierczak- prezes” EKOklub”

 

Harmonogram Projektu ZIEMI NA RATUNEK- III edycja

 

  1. Od lutego 2021 do października 2021, po przeprowadzonych działaniach wśród swoich podopiecznych czy  też członków, przekazujemy na bieżąco Organizatorowi multimedialną relację. Tekst/ opis/sprawozdanie oraz do 5 zdjęć w formacie  pomniejszonym np. 960X711 na adres ekoklub@gmail.com TYTUŁ WIADOMOSCI: Ziemi na ratunek- III edycja, dodatkowo podajemy : nazwa podmiotu i działania np. SP w Zamościu, Zbiórka baterii
  2. Przesłane materiały będą sukcesywnie publikowane przez Organizatora na stronie ekoklub.org.pl. Jeśli to możliwe każde z tych działań znajdzie się  na własnych stronach internetowych szkół, przedszkoli, świetlic, organizacji pożytku publicznego lub na ich https://www.facebook.com/
  3. Ważnym elementem konkursowej rywalizacji będzie zgłoszenie się do Organizatora z zebranymi zużytymi bateriami. Czas na zgłoszenie mija 09 kwietnia 2021r.
  4. Komisja powołana przez Organizatora przeglądając stronę www.ekoklub.org.pl  rozstrzygnie tegoroczną edycję Ziemi na Ratunek w listopadzie 2021r. Liczyć się będzie w równej mierze ilość jak  i jakość przeprowadzonych przez beneficjenta ( uczestnika Projektu) działań: akcji, konkursów  i innych aktywności prekologicznych.
  5. Zakończenie tegorocznej edycji projektu pn. „ZIEMI NA RATUNEK” odbędzie się w początkach grudnia 2021r.  Na uczestników czekają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Tel. kontaktowy koordynatora projektu: 518 549 669

Czekamy na zgłoszenia do 15 marca 2021r. pod adresem: stowarzyszenie.ekoklub@gmail.com W zgłoszeniu należy podać następujące informacje: imię i nazwisko koordynatora z danej szkoły/ placówki,organizacji tel. kontaktowy. Tytuł wiadomości :”My dla Ziemi-III edycja”

Organizatora obowiązują aktualne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Partnerzy Projektu pn.   „Ziemi na ratunek- III edycja”:

– Samorząd Gminy Sieroszewice

– Szkoła Podstawowa w Masanowie

– Starostwo Powiatu Ostrowskiego

 

Działanie dofinansowane przez Samorząd Gminy Sieroszewice w ramach umowy dotacji nr ZW/40/2021 pn. „Ziemi na ratunek-III edycja”