Wyniki Konkursu Plastycznego pn. Ziemi na ratunek-druga edycja przeprowadzonego pod hasłem: „OSOBLIWOŚCI BOCIANIEGO SZLAKU W GMINIE SIEROSZEWICE”

Uczestnicy, w liczbie 31, uczniowie  ze SP w Zamościu, Masanowie, oraz Ołoboku zechcieli pokazać osobliwości Bocianiego Szlaku. Na podstawie obejrzanych prac można stwierdzić, że fenomenalny jest fakt, iż młodzi twórcy potraktowali temat poniekąd jako pretekst do ukazania walorów przyrodniczo- kulturowych lokalnego otoczenia. Wykazali się przy tym niebywałą spostrzegawczością. Ponadczasowość plastycznych wypowiedzi można odczytać w potrzebie pozostania w bliskim i stałym kontakcie z Naturą, której niebywałym reprezentantem są bociany.        

 

Informujemy, że nagrodzone prace zostaną w lutym 2021roku opublikowane na stronie www.ekoklub.org.pl.

Zapraszamy już dziś do naszej GALERII!

 

Uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie dla Matki Ziemi, a laureatom gratulujemy osiągniętych sukcesów. Jurorom, instytucjom współpracującym i dotującym ten projekt składamy ukłony za poświęcony czas i wsparcie w różnej formie.

 

PROTOKÓŁ

rozstrzygnięcia

              GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS  0-VI SP Gminy Sieroszewice

pn.”ZIEMI NA RATUNEK – 2 EDYCJA”

czyli: OSOBLIWOŚCI BOCIANIEGO SZLAKU W GMINIE SIEROSZEWICE

 

I.   Celami ogłoszonego Konkursu było: uwrażliwianie dzieci , jak również dorosłych

i  zwrócenie ich uwagi na to, że człowiek, a szczególnie najbliższa rodzina, ma istotny wpływ na losy planety, na której żyjemy, W TYM NA  ZMNIEJSZAJĄCĄ SIĘ DRASTYCZNIE POPULACJĘ BOCIANA BIAŁEGO.

Ponadto celami ogłoszonego konkursu była:

  • Popularyzacja i promocja działań ekologicznych związanych ze zrównoważonym rozwojem, zwrócenie uwagi na indywidualny wpływ każdego człowieka na kondycję naturalnego środowiska
  • Prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej OPARTEJ NA ZNAJOMOŚCI Bocianiego Szlaku w Gminie Sieroszewice
  • Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej dbaniem o piękno przyrodyOrganizatorem Konkursu było Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne „EKOklub” z Wielowsi. Instytucjami  wspierającymi były:

– Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach

– Samorząd Gminy Sieroszewice

II. WYNIKI KONKURSU

Uczestnicy, w liczbie 31, uczniowie  ze SP w Zamościu, Masanowie, oraz Ołoboku zechcieli pokazać osobliwości Bocianiego Szlaku. Na podstawie obejrzanych prac można stwierdzić, że fenomenalny jest fakt, iż młodzi twórcy potraktowali temat poniekąd jako pretekst do ukazania walorów przyrodniczo- kulturowych lokalnego otoczenia. Wykazali się przy tym niebywałą spostrzegawczością. Ponadczasowość plastycznych wypowiedzi można odczytać w potrzebie pozostania w bliskim i stałym kontakcie z Naturą, której niebywałym reprezentantem są bociany.

Jury w składzie:

Przewodniczący:

Pan Jerzy Pawłowski -Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach

Członkowie:

Pani Katarzyna Bielawska-plastyczka, pracownik Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim

Pan Jakub Godziszewski – plastyk,  pracownik Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim

Pan Szymon Wasielak – plastyk, pracownik Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim

wybrało w do grona laureatów następujące prace:

Równorzędne nagrody otrzymują :

Amelia Banasiak, kl. VI, SP w Masanowie

Anna Skupin, kl. I SP w Zamościu, opiekun pani Zofia Nowakowska,

Weronika Śniatała, kl. VI , SP w Masanowie

Stanisław Weber, kl. I, SP w Zamościu, opiekun Pani Zofia Nowakowska

Przyznano także wyróżnienia:

Amelia Błaszczyk, kl. III, SP w Masanowie

Marcel Jaszczyński, kl. IV, SP w Zamościu, opiekun, pani Zofia Nowakowska

Maja Komin, kl.  III, SP w Masanowie,

Anna Maciejewska, kl. IV, SP w Zamościu opiekun pani Zofia Nowakowska

Kacper Skupin, kl. II, SP w Zamościu, opiekun Pani Regina Zalejska


Laureatom wręczone zostaną dyplomy i nagrody , a wyróżnionym nagrody rzeczowe podczas Finału Projektu pn. „Ziemi na ratunek- 2 edycja” . Spotkanie  Kapituły Projektu  z laureatami będzie miało miejsce w  poszczególnych szkołach/ placówkach po uzgodnieniu terminu z Dyrektorem.

Nagrody zostały ufundowane przez współpracujące instytucje: Samorząd Gminy Sieroszewice  Stowarzyszenie EKOklub z Wielowsi oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach

 

Podpisy Komisji :przewodniczący: Jerzy Pawłowski     ……………………………………………

członkowie: Katarzyna  Bielawska   ………………………………………………

Jakub Godziszewski………………………………………………

Szymon Wasielak   ……………………………………………..

 

Protokołowała: Halina Kaźmierczak

Sieroszewice 06 października 2020r.

Działanie pn.  Ziemi na ratunek- druga edycja,  realizowane w 2020r. przez Stowarzyszenie EKOklub w ramach umowy dotacji z Samorządem Gminy Sieroszewice