Wyniki Konkursu Literackiego pn. Ziemi na ratunek-druga edycja

Jury doceniło wszystkie konkursowe prace. Młodzi ludzie prezentują w twórczości bardzo wysoki poziom wiedzy

o potrzebie ochrony środowiska, kunszt literacki i oryginalne podejście do ważnego 

w obecnym czasie  tematu.

Pragniemy zaznaczyć, ze na stronie www.ekoklub.org.pl  w lutym 2021r. prezentowane będą  wiersze laureatów tegorocznego konkursu. Zapraszamy do lektury.

 

PROTOKÓŁ

rozstrzygnięcia

          GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

DLA UCZNIÓW KLAS  VI, VII, VIII  SP   Gminy Sieroszewice

pn.”ZIEMI NA RATUNEK”- 2 EDYCJA

  1. Organizatorem Konkursu ogłoszonego już w październiku 2019r. było Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „EKOklub”  z Wielowsi. Instytucjami  wspierającymi były:

– Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach

– Samorząd Gminy Sieroszewice

  1. Cele Konkursu
  • Edukacja ekologiczna młodzieży poprzez zachęcenie do odkrywania kolejnych sposób dla uniknięcia dalszego zatrucia wód, gleby, powietrza i dostrzegania roli  każdego człowieka na  drodze ku lepszemu ,zdrowszemu życiu.
  • Popularyzacja i promocja twórczości o wspomnianej tematyce.
  • Prezentacja twórczości literackiej w formie proponowanej przez Regulamin Konkursu, czyli w formie wiersza lub listu.
  • Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości literackiej wśród uczestników Konkursu inspirowanej dbaniem o piękno przyrody i koniecznością  jej zachowania dla następnych pokoleń.

Mottem tegorocznego Konkursu było hasło: WSZYSTKO W NASZYCH RĘKACH!

  1. WYNIKI KONKURSU

Jury w składzie:

Przewodniczący:

Pan Andrzej Leraczyk- Animator Kultury południowej Wielkopolski,  polonista, pisarz, publicysta, samorządowiec

członkowie Jury:

Pani Maria Marciniak – Dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach

Pani Halina Kaźmierczak – Prezeska Stowarzyszenia EKOklub, autorka Konkursu

 

W finale znalazło się siedem wierszy uczniów z czterech szkół podstawowych gminy Sieroszewice. Po wnikliwym zapoznaniu się z lekturą oraz dyskusji Jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia

1 miejsce

Za wiersz pt.”NASZA ZIEMIA”

Autor- Eliza Kowalska, kl. VIII SP w Ołoboku, opiekun Pani Bożena Maciejewska

2 miejsce                              

Za list do przyszłości- DBAMY O ŚRODOWISKO

Autor-Kacper Mazurkiewicz kl. VII SP w Masanowie, opiekun Pani Monika Kaźmierczak

3 miejsce –

Za wiersz pt. JESTEŚMY EKO!”

Autor- Katarzyna Skrobańska, kl VII SP w Zamościu, opiekun Pani Anna Piątkowska-Moś

3 miejsce

Za wiersz pt. „Natura”

Autor – Joanna Wojtasiak, kl. VIII, SP w Ołoboku, opiekun Pani Bożena Maciejewska

 Równorzędne wyróżnienia otrzymują:

Za wiersz „ZIEMI NA RATUNEK”

Autor-Wiktoria Derwich, kl.VIII, SP w Masanowie, opiekun Pani Monika Kaźmierczak

Za wiersz  ***

Środowisko, to nie jest śmietnisko…

Autor – Dagmara Krawczyk, kl. VII, SP w Masanowie, opiekun Pani Monika Kaźmierczak

Za wiersz pt. „ZIEMI NA RATUNEK”

Autor – Ksawery Nadolski, kl. VI, SP w Sieroszewicach, opiekun Pani Katarzyna Jarych- Bartczak

 

Uwagi końcowe

Laureatom wręczone zostaną dyplomy i nagrody, a wyróżnionym  także nagrody rzeczowe w dniu podsumowania Projektu pn. „Ziemi na ratunek 2020 – druga edycja”. Kapituła Projektu odwiedzi szkoły oraz laureatów. Termin zostanie podany wkrótce Dyrektorom Szkół uczestniczących w tegorocznej edycji.

Jury docenia wszystkie konkursowe prace. Młodzi ludzie prezentują w twórczości bardzo wysoki poziom wiedzy o potrzebie ochrony środowiska,   kunszt literacki i oryginalne podejście do ważnego  w obecnym czasie  tematu.

Podpisy Komisji :

przewodniczący: Andrzej Leraczyk    ………………………………………..

członkowie:  Maria Marciniak   ………………………………………………

Halina Kaźmierczak  ………………………………………………

Nagrody zostały ufundowane przez współpracujące instytucje: Gminną Bibliotekę Publiczną, Samorząd Gminy Sieroszewice, Stowarzyszenie EKOklub z Wielowsi a także Starostwo Powiatu Ostrowskiego.

Protokołowała: Halina Kaźmierczak

Sieroszewice 06 październik 2020r.

 

 

Uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie dla Matki Ziemi, a laureatom bardzo serdecznie gratulujemy osiągniętych sukcesów. Jurorom, instytucjom współpracującym i dotującym ten projekt składamy ukłony za poświęcony czas i wsparcie w różnej formie.

 

Działanie pn.  Ziemi na ratunek- druga edycja,  realizowane w 2020r. przez Stowarzyszenie EKOklub w ramach umowy dotacji z Samorządem Gminy Sieroszewice