FINAŁ PROJEKTU „ZIEMI NA RATUNEK- DRUGA EDYCJA”- wyniki

 

TROSZCZYMY SIĘ O ZIEMIĘ NIE DLATEGO ,ŻE TAK NALEŻY, ALE DLATEGO, ŻE NIE MOŻNA TEGO NIE ROBIĆ!

 

Każda, zakwalifikowana do Konkursu placówka,  zaprezentowała  w formie portfolia dotychczasowe aktywności  na rzecz przyrody realizowane  w najbliższym środowisku przyrodniczym i społecznym,  związane z ochroną jej zasobów. Miała także  sposobność pokazania  działań  wpływających na kształtowanie postaw proekologicznych  i prozdrowotnych  za okres 2016-2019 swojej działalności, współpracy z lokalnym środowiskiem czyli m.in. instytucjami, stowarzyszeniami, a także   osiąganiu zewnętrznych sukcesów w działaniach proekologicznych. Ponadto każda ze szkół wzięła aktywny udział w drugiej edycji projektu „Ziemi na ratunek”, ogłoszonej już w 2019r. i wykazała się kolejnymi wartościowymi działaniami zdobywając nagrody i wyróżnienia w trzech proekologicznych turniejach i konkursach.

Informujemy, że już wkrótce wszystkie chętne podmioty będą miały możliwość prezentowania wszelkich proekologicznych działań na stronie Stowarzyszenia EKOklub.

Już dziś zapraszamy do prezentacji i współpracy.

 

Szanowni uczestnicy działań projektu „Ziemi na ratunek- druga edycja”!

Jest nam bardzo miło ogłosić wyniki wszystkich pozostałych  konkursów, które odbyły się w tym roku.

Na  Promotora  EKOLOGII Gminy Sieroszewice na lata 2020-2023 została nominowana Szkoła Podstawowa w Zamościu. Laureatka, trzeciej edycji tego konkursu, otrzymuje puchar wraz z nagrodą w wysokości 1000zł.

Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Masanowie. Otrzymuje pamiątkowy dyplom i nagrodę finansową w wysokości 500zł.

Trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach. Otrzymuje pamiątkowy dyplom oraz nagrodę

finansową w wysokości 300zł.

Na wyróżnienie zasłużyła także Szkoła Podstawowa w Ołoboku. Otrzymuje pamiątkowy dyplom oraz nagrodę finansową w  wysokości 200zł.

Każda z wymienionych placówek zostaje obdarowana dodatkowo nagrodami rzeczowymi. Nagrody rzeczowe

wraz z dyplomem  otrzymują także: Publiczne Przedszkole w Wielowsi oraz Świetlica Środowiskowa w Psarach.

Nagrody finansowe zostaną przekazane na konta Rady Rodziców do końca listopada 2020r. ,a nagrody rzeczowe, w tym NAGRODY DLA LAUREATÓW  POZOSTAŁYCH TRZECH KONKURSÓW dotrą do rąk adresatów  w bezpiecznym dla wszystkich czasie.

 

Uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie dla Matki Ziemi, a laureatom bardzo serdecznie gratulujemy osiągniętych sukcesów. Jurorom, instytucjom współpracującym i dotującym ten projekt składamy ukłony za poświęcony czas i wsparcie w różnej formie.

Pełne wyniki publikujemy w oddzielnych wpisach na naszej stronie. ( Przypominamy, że wyniki zbiórki zużytych

baterii i ZSEE publikowane były wiosną 2020r.)

 

W imieniu Organizatora: Halina Kaźmierczak- Prezes EKOklub

Działanie pn.  Ziemi na ratunek- druga edycja,  realizowane w 2020r. przez Stowarzyszenie EKOklub w ramach umowy dotacji z Samorządem Gminy Sieroszewice

 

 

TU PEŁNY PROPTOKÓŁ rozstrzygnięcia konkursu na Promotora Ekologii Gminy Sieroszewice na lata 2020-2023

SIEROSZEWICE, 07.10.2020r.

 

PROTOKÓŁ

rozstrzygnięcia trzeciej edycji

GMINNEGO KONKURSU

o nadanie tytułu „PROMOTORA EKOLOGII W GMINIE SIEROSZEWICE 2020-2023

I.Celami, ogłoszonego po raz trzeci przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne EKOklub z Wielowsi Konkursu było:

  • Podkreślenie działań podejmowanych przez szkoły/placówki oświatowe / instytucje w gminie Sieroszewice dla kształtowania świadomości i postaw proekologicznych realizowanych przez ostatnie trzy lata(2016-2019), oraz wyników osiągniętych w tegorocznym projekcie ogłoszonym przez Stowarzyszenie EKOklub pn. „Ziemi na ratunek_2 edycja”.
  • Prezentacja własnych dokonań na forum gminy, propagowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie.
  • Nagrodzenie najaktywniejszych ekologicznie placówek – przyznanie tytułu „Promotor Ekologii w Gminie Sieroszewice 2020-2023”.                                                                                                                                                                       II.  Wyniki Konkursu

Zgodnie z kryteriami do  Konkursu zakwalifikowały się cztery szkoły: SP w Masanowie, SP w Ołoboku, SP w Sieroszewicach oraz SP w Zamościu.

Każda placówka z terenu Gminy Sieroszewice    zaprezentowała  w formie port folia dotychczasowe aktywności  na rzecz przyrody realizowane  w najbliższym środowisku przyrodniczym i społecznym ,  związane z ochroną jej zasobów. Miała także  sposobność pokazania  działań  wpływających na kształtowanie postaw proekologicznych  i prozdrowotnych  za okres 2016-2019 swojej działalności, współpracy z lokalnym środowiskiem czyli m.in. instytucjami, stowarzyszeniami, a także   osiąganiu zewnętrznych sukcesów w działaniach proekologicznych. Ponadto każda ze szkół wzięła aktywny udział w drugiej edycji projektu „Ziemi na ratunek”, ogłoszonej już w 2019r. i wykazała się kolejnymi wartościowymi działaniami zdobywając nagrody i wyróżnienia w trzech proekologicznych turniejach i konkursach.

 

Jury w składzie:

Pan Bartosz Kubica- Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice,

Pan Ryszard Chmielina- Prezes Wielkopolskiego Klubu Ekologicznego, Ostrowianin roku 2017,

Pani  Martyna Frontczak – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Taczanów

Pani Halina Kaźmierczak – Prezes Stowarzyszenia EKOklub, autorka Konkursu- przewodniczaca

 

Po wnikliwej analizie wyników osiągniętych w projekcie „Ziemi na ratunek, oraz ocenie sprawozdań  za lata 2016-2019   wyłoniło laureatów i przyznało nagrody:

  • Zdobywca I miejsca szkoła Podstawowa w Zamościu otrzymuje puchar z tytułem „PROMOTOR  EKOLOGII W GMINIE SIEROSZEWICE  2020-2023” oraz nagrodę finansową w wysokości 1000,00zł .
  • Zdobywca II miejsca Szkoła Podstawowa Masanowie otrzymuje pamiątkowy dyplom za zajęcie II miejsca w konkursie „PROMOTOR  EKOLOGII W GMINIE SIEROSZEWICE  2020-2023” oraz nagrodę finansową w wysokości 500,00zł .
  • Zdobywca III miejsca Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach otrzymuje pamiątkowy dyplom za zajęcie III miejsca w konkursie „PROMOTOR  EKOLOGII W GMINIE SIEROSZEWICE  2020-2023” oraz nagrodę finansową w wysokości 300,00zł .
  • Czwarty uczestnik Konkursu Szkoła Podstawowa w Ołoboku otrzymuje pamiątkowy dyplom za udział w konkursie „PROMOTOR EKOLOGII W GMINIE SIEROSZEWICE  2020-2023” oraz nagrodę finansową w wysokości 200,00zł .

Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora na konta  wskazane przez uczestniczące placówki w terminie do końca listopada 2020r.

III

Uwagi Końcowe

Laureatom i wyróżnionej szkole wręczone zostaną puchar oraz dyplomy i nagrody, a wyróżnionym, w tym szkolnym  koordynatorom projektu jednocześnie autorom portfolia,  także nagrody rzeczowe. Odbędzie się to  w dniu podsumowania projektu pn. „Ziemi na ratunek 2020 – druga edycja”. Kapituła Projektu odwiedzi szkoły oraz laureatów. Termin zostanie podany wkrótce Dyrektorom Szkół uczestniczących w tegorocznej edycji.

Jury docenia wszystkie konkursowe działania.  Wszyscy klienci  występujących w Konkursie szkół prezentują  wysoki poziom wiedzy o potrzebie ochrony środowiska, zaangażowanie i kreatywne  podejście do ważnego, jak nie najważniejszego  w obecnym czasie  tematu , a motto tegorocznej edycji „Wszystko w naszych rękach” nie jest tylko hasłem na papierze.

Podpisy Komisji :

przewodnicząca:  Halina Kaźmierczak- ………………………………………..

członkowie:          Bartosz Kubica ………………………………………………

Ryszard Chmielina ………………………………………………

Martyna Frontczak ………………………………………………….

 

Protokołowała: Halina Kaźmierczak

Działanie dofinansowane ze środków Samorządu Gminy Sieroszewice w ramach realizacji zadania publicznego w 2020r. pt.” Ziemi na ratunek- druga edycja”