SPRZĄRANIE ŚWIATA 2020 w Ołoboku!

SPRZĄRANIE ŚWIATA 2020 w Ołoboku!

 

 

 

Wiele dobrego dla Ziemi w swoim najbliższym otoczeniu zrobiła młodzież najstarszych klas Szkoły Podstawowej w Ołoboku. Pod opieką  nauczycieli pani Ilony Mielcarek oraz pana Dariusza Ratajczyka  wzięli udział w  akcji zorganizowanej przez Stowarzyszenie EKOklub z  Wielowsi.

Uczestnicy z przygotowanymi tablicami maszerowali przez wioskę głosząc ekologiczne hasła.

Celem akcji było sprzątanie pobrzeża lasu przy drodze Ołobok- Rososzyca.

Akcja sprzątania zaczęła się dopiero po odbyciu krótkiego  szkolenia z zakresu segregacji odpadów, bezpieczeństwa podczas poruszania się poboczami drogi oraz zaopatrzeniu w kamizelki odblaskowe, rękawice oraz trzy rodzaje worków .  Pogadankę przeprowadziła  pani Halina Kaźmierczak – prezes Stowarzyszenia EKOklub. Uczestnicy uprzątnęli  około 1,5 km pas  lasu, po obu stronach drogi. Zebrano sześć worków szkła, pięć worków plastyku oraz  cztery worki zmieszanych odpadów. Las odzyskał swoje piękno. Miło było spożyć, podczas przerwy, małą przekąskę i napić się soku z czarnej porzeczki, patrząc na czystą polanę ołobockiego lasu.

Odebraniem śmieci zajął się, na prośbę Stowarzyszenia  EKOklub, przedstawiciel Lasów Państwowych  leśniczy- pan Sebastian Kozak.

MOTTO AKCJI – „ Ziemia czysta zawsze będzie , gdy nie będziesz śmiecił wszędzie”, a także drugie hasło- „Bądź Gość, nie śmieć”- umieszczone na tablicach zostały wkopane na skraju lasu, oraz w otoczeniu ulubionego miejsca parkingowego. Mają one przypominać Gościom, by dbali o piękno odwiedzanego miejsca, w tym przypadku o las.

Organizator  akcji serdecznie dziękuje za współpracę pani  Sylwii Zimoch-dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołoboku, a nade wszystko słowa wdzięczności za proekologiczną postawę i pełne zaangażowanie kieruje do uczestniczących   nauczycieli oraz uczniów klas VII i VIII SP w Ołoboku.

Opracowanie : Halina Kaźmierczak

Zdjęcia : Ilona Mielcarek , Halina Kaźmierczak, Dariusz Ratajczyk

 

Zadanie  wykonane w ramach projektu  realizowanego przez Stowarzyszenie EKOklub

 pn.”Ziemi na Ratunek_ 2020”, który otrzymał dotację od Samorządów Gminy Sieroszewice w 2020r.