WYNIKI GMINNEGO TURNIEJU ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII i ZSEiE- 2020

wpis w: BLOG | 0

Wielowieś,  26.03.2020r.

PROTOKÓŁ GMINNEGO TURNIEJU ZBIÓRKI  ZUŻYTYCH BATERII

oraz ZSEiE

przeprowadzonego w ramach projektu  ZIEMI NA RATUNEK 2020

– druga  edycja

 

 

W związku z ogłoszonym w październiku 2019r. przez Stowarzyszenie EKOklub  Projektem pn. „Ziemi na Ratunek 2020”zostało zrealizowane zadanie pierwsze.  W gminnym  turniej zbiórki  zużytych baterii oraz  zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych uczestniczyły aż  134 osoby z terenu Gminy Sieroszewice. Do turniejowej rywalizacji przystąpiły 4 szkoły podstawowe: z Sieroszewic, Masanowa, Ołoboku i Zamościa, Publiczne Przedszkole w Wielowsi, Świetlica Środowiskowa w Psarach,   oraz Stowarzyszenia EKOklub. Celem turniejowych zmagań było zachęcenie uczestników do aktywnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz przekazanie niebezpiecznych odpadów do recyklingu.

Zgodnie z regulaminem, zostali wyłonieni laureaci. Komisja Turnieju przyznała także wyróżnienia.

Jury Turnieju  w składzie: przewodnicząca  Halina Kaźmierczak – prezes Stowarzyszenia EKOklub,  Danuta Walczak– koordynator akcji w SP w Masanowie, nauczyciel, członek Stowarzyszenia EKOklub; Katarzyna Jarych-Bartczak – koordynator akcji w SP w Sieroszewicach, nauczyciel;   Ilona Mielcarek, koordynator akcji w SP w Ołoboku, nauczyciel – dokonało  zdalnego przeglądu  protokołów z przeprowadzonej w dniach 13 marca 2020r.  turniejowej akcji zbiórki  zużytych baterii oraz ZSEiE na terenie Gminy Sieroszewice.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Zebrano łącznie 751 kg zużytych  baterii, oraz około 400 kg zużytego drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zgodnie z Regulaminem wyłoniono laureatów

 

–  Mikołaj Karbowy–  SP w Ołoboku

–  Lena Fornalczyk – SP  w Ołoboku

 

–  Ksawery Nadolski- SP w Sieroszewicach

–  Weronika Woźniak- SP w Sieroszewicach

 

 

–   Natalia Wietecka -SP w Masanowie

–   Patryk Komin –  SP w Masanowie

 

–  Maja Urban- Stowarzyszenie EKOklub

–  Oliwier Pietrasik – Stowarzyszenie EKOklub

 

–  Aleksandra Moś – SP w Zamościu

–  Dawid Pałczyński – SP w Zamościu

 

– Publiczne Przedszkole w Wielowsi- nagroda zbiorowa

 

 

– Nikola Wyraz – Świetlica Środowiskowa Psary

 

Jury podkreśla bardzo wysokie zaangażowanie w akcję uczniów i nauczycieli a także rodziców. Na szczególne wyróżnienie zasłużyły SP w Zamościu, oraz SP w Sieroszewicach.

W ostatecznym rozstrzygnięciu, ze względu na zdobyte punkty,  wyniki dla poszczególnych uczestniczących podmiotów przedstawiają się następująco:

1 miejsce – SP w Ołoboku

2 miejsce – SP w Sieroszewicach

3 miejsce – SP w  Masanowie

ora

4 miejsce – Stowarzyszenie EKOkl

5 miejsce – SP w Zamościu

6 miejsce – Publiczne Przedszkole w Wielowsi

7 miejsce – Świetlica Środowiskowa w Psarach.

 

Zdobyte miejsca będą znaczące w tegorocznym rozstrzygnięciu o tytuł  „Promotora Ekoklogii w Gminie Sieroszewice” na kolejne trzy lata, oraz zdobyciu finansowych nagród przez uczestniczące w rywalizacji podmioty.

 

 

Zgodnie z Regulaminem Gminnego Turnieju Zbiórki Zużytych Baterii i ZSEiE wszyscy laureaci, wyróżnieni oraz opiekunowie/ koordynatorzy otrzymują pamiątkowy dyplom i  nagrody  rzeczowe.

Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest na 05 czerwca 2020r. podczas Gminnych Obchodów Dnia Ochrony Środowiska. Już dziś serdecznie zapraszamy  dyrektorów, prezesów, koordynatorów, laureatów oraz wyróżnionych w gminnym turnieju. O szczegółach powiadomimy telefonicznie w połowie maja 2020r.

 

Fundatorem   nagród  dla laureatów i wyróżnionych  jest Stowarzyszenie EKOklub z Wielowsi.

 

Podpisy Komisji Turniejowej:

przewodnicząca: Halina Kaźmierczak ……………………………………………………

 

  1. Danuta Walczak ………………………..

 

  1. Katarzyna Jarych- Bartczak ……………………..

 

  1. Ilona Mielcarek ……………………….

 

Postanowienia końcowe

Podziękowania za współorganizację Gminnego Turnieju Ekologicznego kierujemy do dyr. SP w Masanowie  pani Renaty Suchorzewskiej,  za okazaną współpracę i zorganizowanie miejsca dla działań turniejowych.

W imieniu Organizatora  Turnieju –   Halina Kaźmierczak- prezes Stowarzyszenia EKOklub

 

Działanie sfinansowane przez Stowarzyszenie EKOklub z Wielowsi i Samorząd Gminy Sieroszewice  w ramach realizacji projektu pn. ‘Ziemi na ratunek 2020- 2 edycja”