Zebranie Stowarzyszenia EKOklub z Wielowsi, podsumowujące dokonania 2019r.

 

Ósmy rok działalności organizacji pożytku publicznego, czyli Stowarzyszenia Ekologiczno – Kulturalnego EKOklub z Wielowsi rozpoczęły, jak co roku, sprawozdania zakończone bilansem zysków. O stratach rzadziej się mówi, ale obiektywizm wymaga, by o nich wspomnieć i brać pod uwagę w przyszłości – mówiła prezes Halina Kaźmierczak, najlepiej przecież uczymy się na błędach.

Spotkanie miało miejsce 17 lutego 2020r. w Grabowie nad Prosną i przybyło na nie wielu członków i sympatyków m.in. poseł na Sejm pan Jarosław Urbaniak. Prowadziła je prezes Stowarzyszenia EKOklub pani Halina Kaźmierczak. W obszernym sprawozdaniu merytorycznym, popartym prezentacją multimedialną , omówiła realizację  wszystkich zadań publicznych, z których trzy otrzymały dotacją Samorządu Gminy Sieroszewice. Były to : Ziemi na Ratunek, Kajakiem po Prośnie, oraz Akademia Bociana. Warto podkreślić, że poziom wkładu własnego ( wolontariat i środki finansowe własne) osiągały średnio 65 % wartości  zrealizowanych i rozliczonych projektów.  Działalność  EKOklubu może poszczycić się rokrocznie wartością dodaną. Organizacja zgłasza swoje działania w obszarach ekologii i kultury do konkursów na poziomie województwa i ogólnopolskim. W 2019 roku realizacja jednego z projektów  znacząco wpłynęła na zdobycie drugiego miejsca, oraz nagrody w wysokości 13 tys. złotych w XX edycji  Konkursu Marszałka Województwa Wielkopolskiego na działania proekologiczne obszarów wiejskich. Można śmiało podsumować, że każda dotacja  jest pomnażana. Szkoda, że  z takimi działaniami nie występują  inne  organizacja pożytku publicznego   z terenu Gminy Sieroszewice. Warto zaznaczyć, że wysoki  poziom dotacji przekazywany w Gminnym Konkursie Ofert Gminy Sieroszewice innym podmiotom/ organizacjom o charakterze pożytku publicznego, mógłby  wskazywać na wysoką jakość proponowanych  i realizowanych zadań publicznych przez te, bardzo liczne, organizacje. Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 16.01.2020 r. przyznany został List Gratulacyjny   pani Danucie Walczak, koordynatorce czterech działań projektowych w  2019roku, który został odczytany i wręczony podczas podsumowania. Elementem podziękowania dla wszystkich EKOklubowiczów, oraz dla partnerów  ubiegłorocznych działań był kawałek  rocznicowego tortu dla wszystkich.

Podczas zebrania zostały podjęte dwie uchwały. Następnie przedyskutowano plan działań na 2020r. i wysłuchano kilku wystąpień. Pan dr. Józef Pietrzak z I Liceum Ogólnokształcącego im ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim nawiązał do dziewiętnastowiecznej postaci ks. dra Antoniego Kanteckiego ( ur. 01.06.1847r. w Wielowsi Klasztornej), której patriotyczny i  chlubny życiorys opisał w 14 numerze  Ostrowskiego Rocznika Genealogicznego. Publikacja pt. „ Z myślą o Niepodległej” pokazuje życiorysy równoległe dwóch uczniów Królewskiego Gimnazjum. Tym drugim jest prof. Teofil Cieselski, rodem z Grabowa nad Prosną. Pan  dr J. Pietrzak przekazał także dwa egzemplarze Rocznika OTG dla EKOklubu, dziękując za zaproszenie oraz współpracę. Pan Waldemar Skorupa- prezes Stowarzyszenia „Moja Mała Ojczyzna , Psary” w bardzo  życzliwy sposób oceniał działalność organizacji pożytku publicznego, a także   współpracę z EKOklubem i zapewniał o jej kontynuacji. Poseł RP pan Jarosław Urbaniak, dziękując za zaproszenie powiedział, że takich organizacji ekologicznych w 15 powiatach południowej  Wielkopolski mamy niewiele i cieszy się z aktywności i bardzo konkretnych efektów działalności EKOklubu. Odnosząc się do Opinii Programu  Współpracy Gminy Sieroszewice w ramach Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi w 2020r., powiedział iż  cieszy go  wysoka ocena wystawiona Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim, a szczególnie słowa uznania dla pani Agnieszki Nowickiej i pokrywa się to z jego osobistą opinią.

Zebranie zakończyło się w przyjaznej  proekologicznej atmosferze. Uczestnicy zapoznali się najpierw z programem pierwszego, w okresie  ośmiu lat aktywnej działalności EKOklubu,  skromnie dotowanego  przez Samorząd Gminy Sieroszewice, integracyjnego wyjazdu  do Jury Krakowsko- Częstochowskiej. Był czas posłuchać także o rządowym programem  „Mój prąd” i instalacjach fotowoltaicznych, które właśnie teraz najlepiej jest zakładać. Ten okres  w całym roku, daje najlepsze wyniki w pozyskaniu zapasów energii na okres zimowy.

Prezes Halina Kaźmierczak, dziękując wszystkim za przybycie, aktywny udział oraz przyjazną atmosferę życzyła wielu wspaniałych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach Stowarzyszenia EKOklub. Bogate plany na 2020 rok dają wszystkim spore pole do działania, nie tylko w ramach Stowarzyszenia EKOklub, ale mogą stanowić  dla każdego,  propozycję życia w harmonii ze sobą i z matką Naturą.