ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE- walczymy o czyste środowisko i o NAGRODY

baterie-Ogłoszenie_regulamin

 

Dlaczego zbieramy baterie

 

Baterie i akumulatory to bardzo popularne przenośne źródła energii stosowane w wielu urządzeniach. Znajdziemy je w zegarkach, kalkulatorach, zabawkach, narzędziach i wielu innych przedmiotach codziennego użytku. Skala i popularność zastosowania baterii jest więc ogromna. Jednak większość z nich ma krótki żywot, a my często nie zdajemy sobie sprawy z zagrożeń, jakie płyną z niewłaściwego postępowania ze zużytymi bateriami.

Musimy pamiętać, że te niezwykle  użyteczne małe „elektrownie” mogą stać się realnym zagrożeniem dla naszego życia i zdrowia oraz dla środowiska naturalnego.


Czy wiesz, że:

·         roczna ilość baterii wprowadzonych na rynek Polski sięga 300 milionów szt.

·         jedna bateria jest w stanie skazić 1m3 gleby i zatruć 400 litrów wody

·         baterie i akumulatory należy zbierać selektywnie, tzn. nie wolno ich mieszać z innymi odpadami

·         zebrane selektywnie baterie i akumulatory należy wrzucać do specjalnych pojemników lub oddać do punktu zbierania

·         każdy sklep prowadzący sprzedaż baterii i akumulatorów o powierzchni handlowej powyżej 25 m2 ma obowiązek przyjąć od nas zużyte baterie nieodpłatnie


Wystarczy tak niewiele, aby nie szkodzić sobie i środowisku:

1. Przygotuj w domu mały pojemnik lub słoik z foliowym woreczkiem

2. Zbieraj w nim systematycznie zużyte baterie

3. Przy okazji wizyty w sklepie prowadzącym sprzedaż baterii, zapytaj sprzedawcę o możliwość przekazania zebranych zużytych baterii, lub przynieś na naszą akcję do szkoły, przedszkola, innej instytucji.

4. Zebrane w ten sposób baterie wrzuć do specjalnie oznakowanego pojemnika

5. Pamiętaj: poza punktami sprzedaży, specjalne pojemniki do zbierania baterii znajdziesz również w wielu szkołach, przedszkolach i urzędach

6. Specjalne pojemniki na baterie w Twojej okolicy znajdziesz tu.


Zwróć uwagę na symbole:

·         symbol przekreślonego pojemnika oznacza, że odpady zużytych baterii i akumulatorów muszą być zbierane selektywnie tzn. wrzucane do przeznaczonych do tego pojemników

·         symbole Pb, Hg, Cd, Li oznaczają substancje zawarte w bateriach, które mogą negatywnie wpływać na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi i zwierząt

 

Przykłady szkodliwego działania wybranych substancji stosowanych w bateriach i akumulatorach:


RTĘĆ

Szczególnie niebezpieczna dla ośrodkowego układu nerwowego. Może powodować bezsenność, zawroty głowy, zmęczenie, stany depresyjne oraz osłabienie ostrości wzroku i słuchu.


OŁÓW

Ma silne właściwości mutagenne, neurotoksyczne i kancerogenne. Obniża płodność i zaburza owulację, wywołuje przewlekłe choroby nerek, dysfunkcje przewodu pokarmowego.


KADM

Powoduje zaburzenia czynności nerek, chorobę nadciśnieniową, zmiany nowotworowe oraz zaburzenia funkcji rozrodczych. Kadm zaburza przemianę wapnia i fosforu w tkance kostnej.


NIKIEL

W zbyt dużym stężeniu uszkadza błony śluzowe, powoduje odczyny alergiczne, zmiany w chromosomach oraz może przyczynić się do rozwoju komórek nowotworowych.


LIT

Objawy toksyczne mogą dotyczyć układu pokarmowego (nudności, wymioty), układu moczowego (białkomocz), skóry (trądzik, świąd), układu endokrynnego (impotencja, wole).