ZIEMI NA RATUNEK – II edycja

wpis w: BLOG | 0

Szanowni  Dyrektorzy Szkół i Instytucji, Prezesi Organizacji, Nauczyciele, Rodzice- mieszkańcy Gminy Sieroszewice!

 „ZIEMI NA RATUNEK”- II EDYCJA, to  projekt  przygotowany przede wszystkim z myślą o dzieciach i  młodzieży z placówek Gminy Sieroszewice nakierowany na kształtowanie postaw proekologicznych. Równocześnie ważnym jego  celem  jest budzenie wrażliwości na otaczające środowisko poprzez  edukację artystyczną wśród mieszkańców . Zapraszamy w tej edycji do udziału w trzech różnych przedsięwzięciach. Można wybrać jedno, można wszystkie.

 1. Gminny Turniej Zbiórki Zużytych Baterii ( i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ) dedykowany przede wszystkim SP W MASANOWIE- dotychczasowemu PROMOTOROWI  EKOLOGII W GMINIE SIEROSZEWICE.
 2. GMINNY KONKURS PLASTYCZNY z nagrodami Osobliwości Bocianiego Szlaku w Gminie Sieroszewice dla uczniów klas   od 0 – VI SP/ Przedszkoli/ Świetlic Środowiskowych z terenu Gminy Sieroszewice.
 3. GMINNY KONKURS LITERACKI z nagrodami  dedykowany  uczniom klas VII-VIII SP z terenu Gminy Sieroszewice. Motto konkursu „Ziemi  na ratunek”.

Na uczestników czekają wspaniałe nagrody, a dla szkół za I,II, III miejsce odpowiednio nagrody finansowe w wysokości :1000,00zł, 500,00zł i 300,00zł, które zostaną przekazane na konta Rady Rodziców.

 

Zapraszamy

W imieniu Organizatora

Halina Kaźmierczak- prezes” EKOklub”

Harmonogram Projektu „ZIEMI NA RATUNEK- II edycja”

 1. Od listopada 2019r. do połowy marca 2020r. – turniejowa zbiórka surowców wtórnych wśród uczniów szkół podstawowych/ instytucji/organizacji/osób indywidualnych.
 2. Od 25 listopada 2019r.będą publikowane na stronie ekoklub.org.pl regulaminy gminnych konkursów artystycznych: literackiego i plastycznego, a także regulamin turniejowej  zbiórki surowców wtórnych.
 3. Wszystkie uczestniczące w tegorocznej edycji podmioty mają szansę na otrzymanie honorowego tytułu :                                 „PROMOTOR EKOLOGII W GMINIE SIEROSZEWICE na lata 2020-2023”, który zostanie przyznany po raz trzeci w historii Gminy Sieroszewice.

O zajęciu miejsca na podium zdecydują osiągnięte wyniki w tegorocznych  wymienionych konkursach i turnieju, a także sprawozdanie z ostatnich 3 lat przygotowane przez uczestniczącą placówkę. Sprawozdanie będzie miało formę portfolio z  logo Organizatora, nazwą „My dla Ziemi”  i nazwą uczestniczącej placówki.( 10- max 15 stron formatu A-4). Sprawozdania z proekologicznej działalności za lata 2016-2019 będzie można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sieroszewice do dnia 24 kwietnia 2020r.

 1. Zakończenie projektu „ZIEMI NA RATUNEK” odbędzie się wiosną 2020r. z okazji gminnego święta Przyjaciół Ziemi. Na laureatów czekają wspaniałe nagrody. O finale i uroczystej gali będziemy informować uczestników poprzez koordynatorów telefonicznie, na naszej stronie ekoklub.org.pl oraz stronie  biuletynie Gminy Sieroszewice

Tel. kontaktowy koordynatora projektu: 518  549  669

 Czekamy na zgłoszenia do 15 lutego 2020r.

Partnerzy  Projektu „Ziemi na ratunek- II edycja”:

 • Szkoła Podstawowa w Masanowie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach
 • Samorząd Gminy Sieroszewice