Wojewódzki sukces Bocianiego Szlaku w Gminie Sieroszewice

wpis w: BLOG | 0

„Bocianim Szlakiem po Gminie Sieroszewice”, to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne EKOklub z Wielowsi w 2019r, który  zajął drugie miejsce w Wojewódzkim Konkursie Marszałka Województwa Wielkopolskiego  na działania proekologiczne w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich.

Dnia 06 listopada 2019r. w pięknej scenerii „Sali Ziemia” Międzynarodowych Targów Poznańskich pamiątkowe dyplomy oraz informacje o nagrodzie z rąk przewodniczącego Kapituły Konkursu pana Jacka Bogusławskiego, oraz członka Zarządy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu odebrała prezes EKOklub pani Halina Kaźmierczak, członek Rady EKOklub pani Danuta Walczak w towarzystwie Sekretarz Gminy Sieroszewice  pani Mirosławy Busza i przewodniczacego Rady Gminy pana Rafała Bartnika.

Galę uświetniły sławy polskiej estrady pani Alicja Majewska i pan Włodzimierz Korcz, prezentując wspaniały koncert dawniejszych i współczesnych przebojów.Aplauzom dla artystów ze strony laureatów i zebranych gości nie było końca…

Co można powiedzieć więcej o osiągniętym wojewódzkim  sukcesie ?

Od prawie dwóch dziesięcioleci odbywają się w Gminie Sieroszewice kontrole bocianich siedlisk. Tegoroczne zadanie skierowane było do kolejnej grupy młodzieży o zainteresowaniach przyrodniczych, która w zabawie  i poszukiwaniach odnalazła  wiele interesującej wiedzy, a także satysfakcji z dokonywanych obserwacji i odkryć. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Masanowe zrzeszeni w Akademii Bociana uczestniczyli w rytmicznych warsztatach od lutego do czerwca 2019r. Celem było  poznanie życia chronionego gatunku, a następnie zaznajomienie się z Bocianim Szlakiem  w Gminie Sieroszewice. Systematyczne spotkania zakończyła  letnia inwentaryzacja bocianich siedlisk na terenie gminy z udziałem 12 młodych badaczy i dwóch opiekunów. Podczas czterech dni lipca 2019r. młodzież przeprowadzała wywiady, wypełniała formularze inwentaryzacyjne, poznawała najciekawsze zakatki małej ojczyzny z pozycji roweru. Najaktywniejsi adepci Akademii Bociana  otrzymali także zaproszenie do udziału w trzydniowym wyjeździe na Mazury, gdzie mogli obserwować bociany w  „mateczniku” polskiego bociana. Wyjazd prawie sześcdziesieciu  ekologów z terenu gminy Sieroszewice był w znacznym stopniu dofinansowany przez EKOklub  i stanowił nagrodę za prekologiczną postawę młodszych i starszych  mieszkańców z całej gminy.

Efektem końcowym prowadzonych działań projektowych był raport z inewntaryzacji, który został zaprezentowany podczas IX Sesji Rady Gminy Sieroszewice, a także na stronach intrnetowych: www.ekoklub.org.pl, biuletynu gminnego, oraz strony SP w Masanowie. Powstała kronika Akademii Bociana oraz zaktualizowano mapę Bocianiego Szlaku w Gminie Sieroszewice. Było to możliwe dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji bocianich siedlisk we wszystkich miejscowościach.

Poczas realizacji zadań udało się także zebrać materiał, który w niedługiej przyszłości pozwoli na wydanie kalendarza z osobliwościami bocianimi oraz aktualną mapą bocianich siedlisk. Równorzędnym celem tego projektu była popularyzacja walorów krajobrazowych i kulturowych gminy Sieroszewice. Można ocenić wykonanie tego zadania wobec planowanej grupy beneficjentów na 100%. Adepci  Akademii “zarazili“ się podglądaniem bocianów, byli też zachwyceni tym, co widzieli podczas rowerowych rajdów po Gminie Sieroszewice.

Podczas  trzydniowego pobytu na biwaku w Sławinie odbywały się konkursy z nagrodami: plastyczny o bocianie białym, oraz konkurs  wiedzy ekologicznej.

Wartością dodaną zrealizowanego zadania było zainteresowanie rajdem rowerowym  dorosłych mieszkańców, w tym Rodziców, władz samorządu lokalnego: Sołtysów, Radnych, uczestników gminnych dożynek w Parczewie, Wójta, oraz przedstawicieli Kapituły Konkursu Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Wymienione podmioty uczestniczyły w spotkaniu ewaluacyjnym. Odbyło się ono w poczatkach sierpnia br. w Sławinie w Agroturystyce pod Bocianem. Uczestnikom spotkania przekazano   niepokojące informacje o zmniejszaniu się populacji gatunku bociana białego prawie  o połowę. Mowa tu  o mijającej  dekadzie, czyli porównaniu  wyników z sezonu 2019  z  rokiem 2009. Przyczyn możemy szukać wspólnie, jako że to głównie my ludzie zmieniamy otoczenie, zmieniamy klimat pogarszając warunki bytowania wielu gatunków zwierzat i  roślin. Przeprowadzone badania populacji bociana białego niestety też tego dowodzą.

O randze wykonanych zadań w nagrodzonym projekcie, oraz ich celowości, świadczyć może zdobycie zaszczytnego drugiego miejsca w XX, jubileuszowej edecji wspomnianego wyżej Konkursu. Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne EKOklub z Wielowsi otrzymuję nagrodę w tym konkursie  po raz czwarty, a podkreślić warto, że konkurencja rośnie z roku na rok( Kapituła oceniła w tym roku około 130 projektów z terenu Województwa Wielkopolskiego). Oprócz nas tego samego dnia ze  zdobytej nagrody i uznania cieszyła się Szkoła Podstawowa w Zamościu oraz Parafia z Rososzycy. Te podmioty to także przykład ciągłości i wytrwałości działań na poziomie wojewódzkim. Gratulujemy!

Przyszłoroczne  przedsięwziecia nad kształtowaniem proekologicznych postaw, także  w ramach  następnej edycji Akademii Bociana,  planowane  są w sezonie 2020 we współpracy ze SP w Zamościu oraz poprzez  kontynuację współpracy ze SP w Masanowie.

Stowarzyszenie EKOklub dziękuje w tym miejscu wszystkim osobom i instytucjom. W szczególny sposób dziękujemy Samorzadowi Gminy Sieroszewice za dotacje  do realizacji zadania publicznego pn. “Akademia Bociana” oraz dyrektor SP w Masanowie pani Renacie Suchorzewskiej, członkom Akademii z  panią Danutą  Walczak na czele. Mamy nadzieję, że troska o “nasze bociany”, o bociany w Gminie Sieroszewice będzie w dalszym ciągu towarzyszyć  nie tylko członkom Akademii Bociana, ale również wszystkim mieszkańcom, sołtysom, szkołom,  szczególnie zaś sąsiadom bocianich gniazd. Warto pamiętać, że nasze “ograniczam się” ma niesamowite znaczenie dla życia na Ziemi, dla życia bocianów i wreszcie dla nas samych .Zapraszamy!

Opracowała : autorka projektu oraz mapy Bocianiego Szlaku w Gminie Sieroszewice, koordynatorka  działań – prezes Stowarzyszenia EKOklub- Halina Kaźmierczak