ODWIEDZAMY, ZAPRASZAMY , POLECAMY rajdy rowerowe i piesze „BOCIANIM SZLAKIEM PO GMINIE SIEROSZEWICE”.

Po letniej inwentaryzacji bocianich siedlisk Stowarzyszenie EKOklub zaktualizowało mapę Bocianiego Szlaku w Gminie Sieroszewice z 2012r. Od sierpnia począwszy, aż do chwili obecnej, realizuje zadanie popularyzowania tego pięknego przyrodniczo i kulturowo szlaku.

W kolejności odbyły się następujące prezentacje:

 

  • Podczas IX sesji Rady Gminy Sieroszewice https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=N4PtkmNi9pk  podczas sesji wystawiono mapę, a prezes Halina Kaźmierczak w wolnych głosach i wnioskach skomentowała realizację zadania publicznego , które otrzymało dotację z Samorządu Gminy pn. Akademia Bociana. Prezentowała mapę, mówiła o wynikach inwentaryzacji bociana białego w sezonie 2019, oraz zapraszała do rajdów pieszych i rowerowych Bocianim Szlakiem wytyczonym przez Stowarzyszenie EKOklub. Wystąpienie zostało z zainteresowaniem odebrane przez obecnych radnych i sołtysów, a także zaproszonych gości posiedzenia.
  • Spotkaniu ewaluacyjnemu z realizacji dwóch projektów realizowanych przez Stowarzyszenie EKOklub wzbogaciła prezentacja mapy Bocianiego Szlaku. W Sławinie,  w Agroturystyce pod Bocianem spotkali się m.in. współrealizatorzy działań w tym: komisja Sędziów Sprawozdawców z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,   pan Wójt Anatol Piaskowski, radni pani Renata Koziołek i pan Paweł Mrugalski.
  • W trakcie gminnych dożynek  w Psarach w dniu 25 sierpnia 2019r.  członkinie Rady  Stowarzyszenia EKOklub prezentowały  mapę rowerowego rajdu Bocianim Szlakiem po Gminie Sieroszewice.  Prezentacji towarzyszył konkurs z nagrodami pt . „Bocian i krowa, to para wyborowa”. Powstało wiele interesujących prac plastycznych, które wykonali młodsi wiekiem uczestnicy dożynkowego święta. Dorosłych interesowała prezentowana mapa opracowana przez prezes Halinę Kaźmierczak i kronika Akademii Bociana z sezonu 2019, autorstwa kronikarki   Stowarzyszenia EKOklub, pani Danuty Walczak. Nagrody dla uczestników konkursu plastycznego przygotował zastępca wójta – pan Bartosz Kubica oraz Radni Gminy Sieroszewice pani Renata Koziołek i pan Paweł Mrugalski. Warto zaznaczyć, iż prezentacja została wysoko oceniona przez specjalnych gości dożynek : panią Marzenę Wodzińską z urzędu marszałkowskiego z Poznania i pana Pawła Rajskiego – starostę powiatu ostrowskiego. https://www.sieroszewice.pl/news,1840,gminne-dozynki-w-psarach.html
  • Byliśmy miło zaskoczeni ciepłym przyjęciem podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w SP w Masanowie. To głównie uczniowie tej właśnie szkoły uczestniczyli w letniej inwentaryzacji oraz poznali uroki Bocianiego Szlaku.Za zgodą dyrektora mapa prezentuje się przez m-c wrzesień 2019r. w głównym holu szkoły .

https://spmasanow.szkolna.net/n,letnia-inwentaryzacja-bocianich-siedlisk

https://spmasanow.szkolna.net/n,rozpoczecie-roku-szkolnego-2019-2020