WIELOWIEŚ PAMIĘTA!

WIELOWIEŚ PAMIĘTA!

W niedzielne przedpołudnie dnia 09 czerwca 2019r. w Wielowsi spotkali się ludzie, którym historia ”Małej Ojczyzny” buduje ich własną tożsamość  oraz dumę, a jednocześnie jest wyrazem  szacunku do przeszłości  oraz  przodków.

W stulecie  odzyskania przez Wielkopolskę niepodległości odsłonięto pamiątkowy obelisk w centrum Wielowsi i nadano skwerowi imię Bohatera  rodem z wielowiejskiej, a zarazem  ostrawskiej i wielkopolskiej  ziemi. Z całą pewnością uczczono  najbardziej znamienitego,  jak dotąd,  wielowsianina , orędownika  wolności, który swoim życiem, postawą i pracą wpłynął na zachowanie polskości, a następnie jej odzyskanie po okrutnych latach niewoli polskiego narodu. Jego „Ziemią Świętą” była Wielkopolska a Betlejem znajduje się w Wielowsi.

Ksiądz dr Antoni Kantecki, bo o nim tu mowa, jadł chleb wypiekany w wielowiejskich piecach, rósł w siłę jako młody chłopiec, posilając się owocami z wielowiejskich sadów, chodził do ołobockiej szkoły. Nieopodal, w domu swojego dzieciństwa, który jest obecnie  zabytkowym domem parafialnym Wielowsi,   mały  Antoś uczył się miłości i   oddania dla rodzimej ziemi, dla  polskiej mowy, kultury, do katolickiej religii, których to następnie niestrudzenie bronił, narażając się tym samym na liczne opresje, więzienie ze strony sił próbujących zabić polskość, zabrać Polakom godność….

Doniosłe chwile z mieszkańcami „Rodzimego Gniazda” ks. dra Antoniego Kanteckiego przeżyli  tego dnia dostojni goście. Radna pani Renata Koziołek oraz radny pan Paweł Mrugalski powitali zebranych. Zaproszenie przyjęli: poseł na Sejm RP – pan Jarosław Urbaniak, starosta powiatu Ostrowskiego, pan Paweł Rajski, zastępca wójta Gminy Sieroszewice- pan Bartosz Kubica, były  proboszcza  ks. Włodzimierz  Młynarkiewicz,( który przez 33 lata mieszkał w historycznym domu Rodziny Kanteckich, wspaniałym  pomniku prawdziwej,  rodzimej historii znajdującym się przy budynku kościoła). Przybyli także  przedstawiciele Rodziny Bohatera w osobach pana Adama Kanteckiego z Gdyni i jego syna Bartosza z Wrocławia, a także przedstawiciele  Rodziny Kanteckich z Ostrzeszowa,   oraz  zastępca przewodniczącego  Rady Gminy Sieroszewice   pan Stanisław Płomiński. Uroczystośc swoją  obecnością zaszczycili także : dr historii pan Józef Pietrzak z I LO  im. Ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wlkp., dyrektorzy  i nauczyciele czterech szkół wraz z uczniami laureatami Gminnego Konkursu Historycznego, którego tematem było życie i działalność Bohatera. Wśród obecnych znaleźli się  przedstawiciele środowiska kultury w osobie dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej pani Marii Marciniak, oraz pana Pawła Fołczyńskiego,  mieszkańcy Wielowsi, Masanowa, Ołoboku, Zamościa i Sieroszewic,  w tym delegacje  sześciu organizacji pozarządowych: Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej, Klubu Seniora z Wielowsi, Stowarzyszenia Aktywni dla Wielowsi, Ochotniczej Straży Pożarnej  oraz Stowarzyszenia EKOklub . Wydarzenie swoją asystą uświetniła drużyna Harcerska „ŻYTO 1” z Wielowsi oraz orkiestra dęta z Ołoboku pod batutą kapelmistrza Stanisława Jarosika, a o bezpieczeństwo uczestników wydarzenia zadbali wielowiejscy strażacy.

Po uroczystej mszy w parafialnym kościele delegacje i mieszkańcy na czele z księżmi przemaszerowali pod pamiątkowy obelisk.

Jako pierwsze głos zabrały orędowniczki i koordynatorki  wydarzenia panie: Halina Kaźmierczak prezes Stowarzyszenia EKOklub” , oraz pani Elżbiecie Vogel. Ich wystąpienia wzbogaciła prezentacja wiersza napisanego na tę okazję przez lokalną poetkę Annę H. Łucję Kaźmierczak pt. „Manifest Kanteckiego” w wykonaniu pani Moniki Kaźmierczak.

MANIFEST  ANTONIEGO KANTECKIEGO

Czy nie było by łatwiej ugiąć się,

 pójść na skróty

i pochylić się posłusznie

słowem                                                              

poddać się.

Oddać wolność w ręce

 zachłanne

i wrogie.

 

Czy nie było by mniej boleśnie

gdyby nie sprzeciwiać się,

płynąć z prądem

prosto do przepaści niewoli.

Nie stawać murem za polskością,

nie oglądać się na ziemię „…skąd nasz ród…”,

machnąć ręką na historię i Wieszcze…

 

Ja Antoni Kantecki

pochylać głowę mogłem jedynie

przed Bogiem

i bez wahania oddać życie

za wszystko to

co od życia

WAŻNIEJSZE!

Autor: Anna H.Łucja Kaźmierczak

 

Poświęcenia obelisku  i placu dokonał proboszcz parafii Wielowieś ks. kan. Piotr Kuświk, a uroczystego odsłonięcia uczennica Szkoły Podstawowej w Wielowsi Magdalena Mrugalska.

W otoczeniu pamiątkowej tablicy z napisem „Bohaterowi dróg do niepodległości , redaktorowi naczelnemu Kuriera Poznańskiego( 1875-1887)….wdzięczni mieszkańcy „Rodzimego gniazda”, przybyłe  delegacje przy dźwiękach werbli  złożyły  kwiaty  i znicze.

Następnie głos zabrali mówcy. Pan poseł Jarosław Urbaniak dziękował za dbanie i kultywowanie  naszej wielkopolskiej  historii, doceniał poczucie lokalnej dumy i gratulował wspaniałej uroczystości. Pan Starosta Paweł Rajski był wzruszony i pełen uznania dla tych, którzy przyczynili się do obchodów. Mówił m.in., ze  takich dzieł nam trzeba  w „Małej Ojczyźnie” i  takich społeczników , jak panie:  Halina Kaźmierczak i Elżbieta Vogel. Głos zabrał także zastępca wójta  Gminy Sieroszewice, który dziękował za pamięć o lokalnej historii, tradycji i kulturze. Zapewniał o kolejnych takich inicjatywach  na terenie gminy, które będą miały miejsce w przyszłości.

Odczytano także list nadesłany przez Jarosława Kanteckiego,  autora monografii Bohatera. Odczytała go dyr. Biblioteki Gminnej w Sieroszewicach pani Maria Marciniak. Autor listu  z wielkim szacunkiem i uznaniem mówi m.in. „ … Powrót Polski na mapę Europy i świata, nie był zasługą  li tylko wybitnych jednostek zapisanych na kartach historii, ale wysiłkiem  całego zorganizowanego społeczeństwa”  i dodaje  „…Wyrażam daleko idące przekonanie, iż kolejne wspaniałe przedsięwzięcie upamiętniające osobę księdza Antoniego, będzie krokiem milowym  na drodze poznania jego zasług i wpływu na dzieje naszego Państwa…”

Dr historii pan  Józef Pietrzak z ILO w Ostrowie  dziękował za trwały ślad na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Pan Adam Kantecki, reprezentant Rodziny Bohatera , który na ten dzień przyjechał z Gdyni ze wzruszeniem dziękował za dzieło pielęgnowania  pamięci o wybitnej postaci jego Rodu w Wielowsi. Przybył na wydarzenie ze swoim synem Bartoszem i  10 letnim wnukiem Mikołajem Kanteckim , którzy na stałe mieszkają we  Wrocławiu.

Wystąpienia Gości zakończyła pani Elżbieta Vogel słowami… Ksiądz dr Antoni Kantecki był wielki , bo kochał, a kochał Boga, kochał Ojczyznę i był człowiekiem „Honoru”. W tym momencie zebrani w asyście Chóru Nauczycielskiego im. Stanisława Wiechowicza  z Ostrowa Wielkopolskiego odśpiewali Rotę.

Kończąc spotkanie pani Halina Kaźmierczak dziękowała włodarzowi Gminy Sieroszewice panu Anatolowi Piaskowskiemu za to, że wniosek skierowany do Samorządu Gminy dwa lata temu  o nadanie ulicy imienia ks. dra A. Kanteckiego znalazł tak piękne i godne zwieńczenie.

Obchody zostały zorganizowane przez Komitet Organizacyjny w składzie: Wójt Gminy Sieroszewice, Anatol Piaskowski, Prezes Stowarzyszenia EKOklub Halina Kaźmierczak, Radni Gminy Sieroszewice Renata Koziołek i Paweł Mrugalski oraz Sołtys Wielowsi, Stanisław Karolak.

Relację przygotowała Halina Kaźmierczak