7 370 kg makulatury zebranych i przekazanych do recyklingu przez Stowarzyszenie „EKOklub”, czyli wyniki gminnego turnieju ekologicznego

Zakończono ponad tygodniowe działania związane ze zbiórką cennego odpadu, jakim jest makulatura.Był to drugi element projektu „ZIEMI NA RATNEK” realizowanego przez Stowarzyszenie we współpracy z Samorządem Gminy Sieroszewice.

Pięć dużych samochodów firmy TRANBUD odbierało makulaturę ze szkół podstawowych w Masanowie, Ołoboku i Zamościu. Wcześniej makulatura  została dostarczona przez samochód Stowarzyszenia lub przez samych uczestników działań na wyzaczony plac zbiórki a następnie pakowana do ogromnych worków.

Informujemy, że ekologiczne święto z udziałem laureatów i wyróżnionych zostało przeniesione.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację i czekamy na zaproszonych wcześniej gości w Zamościu dnia 31 maja 2019r o godz. 11:00.

WYNIKI PREZENTUJEMY W PROTOKOLE  GMINNEJ AKCJI ZBIÓRKI MAKULATURY

 

Wielowieś, 15.04.2019r.

 

 

PROTOKÓŁ GMINNEGO TURNIEJU ZBIÓRKI MAKULATURY

przeprowadzonego w ramach projektu „ZIEMI NA RATUNEK”

W związku z,ogłoszonym w październiku 2018r. przez Stowarzyszenie ” EKOklub”, projektem pn. „Ziemi na Ratunek” zostało zrealizowane zadanie DRUGIE.  W gminnym  turniej zbiórki makulatury aktywnie  uczestniczyło 30 mieszkańców z terenu Gminy Sieroszewice, 6 instytucji, w tym 3 szkoły podstawowe, Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach, Publiczne Przedszkole z Wielowsi, a także Stowarzyszenie EKOklub. Celem turniejowych zmagań było zachęcenie uczestników do aktywnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz przekazanie makulatury do recyklingu. Również i ten turniej był dedykowany SP w Masanowie.

Zgodnie z regulaminem, zostali wyłonieni laureaci. Komisja Turnieju przyznała także wyróżnienia.

Jury Turnieju  w składzie: przewodnicząca pani Halina Kaźmierczak – prezes Stowarzyszenia EKOklub, pani Danuta Walczak– koordynator akcji w SP w Masanowie, nauczyciel, członek Stowarzyszenia EKOklub; pani Iwona Nowak-Nawrocka– koordynator akcji w SP w Zamościu, nauczyciel, członek Stowarzyszenia; pani  Ilona Mielcarek, koordynator akcji w SP w Ołoboku, nauczyciel, dokonało przeglądu  protokołów z przeprowadzonej w dniach 11 i 12 kwietnia 2019r. akcji zbiórki makulatury.

Wyniki przedstawiają się następująco:

 Jak wynika z protokołów zebrano łącznie 7 370 kg makulatury, w tym 3 281 kg- Stowarzyszenie EKOklub, 2 173kg SP w Masanowie, 1 303 kg SP w Zamościu, 613 kg SP w Ołoboku.

Wyłoniono grono laureatów:

–  Aleksandra Moś –  kl.VII ,   SP w  Zamościu

–  Marika Pilarczyk – kl. VII,  SP w  Zamościu

–  Oliwia Derdas – kl. VIII, SP w Ołoboku

–  Kacper Paluszkiewicz- kl. VII  SP w Ołoboku

–  Karol Śniatała– kl.VI, SP w Masanowie

–  Oliwia Błaszczyk– kl. VII, SP w Masanowie

–  Weronika Śniatała – kl. IV, SP w Masanowie

–  Patryk Komin – kl. V,SP w Masanowie

–  Wojciech Marszałek- kl I, EKOklub

–  Oliwier Pietrasik –kl. IV, EKOklub

W gronie laureatów znaleźli się oprócz dzieci także dorośli:

– pani  Maria Marciniak,  i  pani Agnieszka Urban

Wyróżnienia  i nagrody rzeczowe.

Przyznano siedem wyróżnień : Karolina Krysiak z kl.VI i Agata Przybyłek z kl. III -uczniowie SP z Zamościa; Wiktoria Derwich z kl. VI i Oliwia Chabowska z kl. II- uczniowie SP z Masanowa; Mikołaj Karbowy z kl. III SP z Ołoboku oraz pani Małgorzata Stępniak i pani Iwona Nowak- Nawrocka.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wszyscy laureaci, oraz opiekunowie/ koordynatorzy otrzymują pamiątkowy dyplom i nagrody w formie zaproszenia na wyjazd 17,18,19 czerwca 2019r. na Mazury, a wyróżnieni otrzymują nagrody  rzeczowe.

 

Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 31 maja.2019r. podczas Gminnych Obchodów Dnia  Ziemi.

Fundatorem wszystkich  nagród oraz organizatorem wycieczki na Mazury jest Stowarzyszenie EKOklub z Wielowsi we współpracy z Samorządem Gminy Sieroszewice.

Podpisy Komisji Turniejowej:

przewodnicząca: Halina Kaźmierczak, członkowie Komisji

  1. Ilona Mielcarek ………………………..
  2. Danuta Walczak ……………………..
  3. Iwona Nowak- Nawrocka……………………….

Postanowienia końcowe

Podziękowania za uczestnictwo w Turnieju kierujemy do wszystkich osób, które wykazały się aktywną postawą.

Mamy ogromną nadzieję, że choć trochę pomogliśmy Ziemi w jej funkcjonowaniu.

Pragniemy docenić ogromny wkład każdego uczestnika akcji. Mimo niesprzyjającej koniunktury dla makulatury ( śr. 0,9 gr/ kg ) apelujemy o dalsze segregowanie papieru i tektury. Apelujemy także do polityków oraz polskiego rządu, aby wypracowano systemowe rozwiązania dla opłacalności w zakresie pozyskiwania i recyklingu makulatury oraz innych surowców wtórnych. Mamy moralny obowiązek, bo mamy tylko jedną Ziemię, która ma służyć nie tylko nam, ale przyszłym pokoleniom także!

Po raz kolejny słowa podziękowania kierujemy  do państwa dyrektorów : Renaty Suchorzewskiej, Janiny Siudzińskiej i Dariusza Ratajczyka za okazaną współpracę i zorganizowanie miejsca dla działań turniejowych.

W imieniu Organizatora  Turnieju-   Halina Kaźmierczak- prezes Stowarzyszenia EKOklub.

Działanie współfinansowane przez Stowarzyszenie EKOklub z Wielowsi i Samorząd Gminy Sieroszewice  w ramach  realizacji zadania publicznego pn. „Ziemi na ratunek” .