Gminny Konskurs Plastyczny pn. „Ziemi na ratunek” – z ngrodami

ZIEMI NA RATUNEK_zgłoszenie

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

DLA UCZNIÓW KLAS  III- VI SP

PN.”ZIEMI NA RATUNEK”-2018

czyli ekologiczne drzewo mojej rodziny

Zapraszamy  dzieci i uczniów z klas III – VI szkół podstawowych oraz świetlic środowiskowych z terenu Gminy Sieroszewice do włączenia się w plastyczne prezentacje o tematyce proekologicznej. Celem Konkursu jest uwrażliwienie dzieci i zwrócenie ich uwagi że człowiek, a szczególnie najbliższa rodzina, ma istotny wpływ na losy planety, na której żyjemy.
ZACHĘCAMY DO ODWIEDZANIA I OGLĄDANIA NASTĘPUJACYCH STRON:

www.emilypenn.co.uk  www.kidsagainstplastic.co.uk  https://myplasticfreelife.com/

 

REGULAMIN KONKURSU

I . Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Ekologiczno_Kulturalne EKOklub z Wielowsi

Instytucjami  wspierającymi są:

– Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach

– Samorząd Gminy Sieroszewice

  1. Cele Konkursu
  • Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez zachęcenie do odkrywania, dostrzegania roli rodziny w edukacji proekologicznej · Popularyzacja i promocja działań ekologicznych związanych ze zrównoważonym rozwojem, indywidualny wpływ każdego człowieka na kondycję naturalnego środowiska · prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej (wystawa); · wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy z zakresu technik plastycznych · rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej dbaniem o  piękno przyrody;

III. Tematyka – Proponujemy, by uczestnicy zabrali głos w tej ważnej dla ludzi sprawie i zechcieli pokazać w formie DRZEWA, to co już robi się w najbliższej rodzinie, m.in.  w domu, w kierunku dbania o naturalne środowisko.  Można też zaprezentować to, co może być ważne w przyszłości, co należałoby wprowadzić do naszego codziennego rodzinnego życia w celu ratowania  pięknych łąk, lasów, rzek, jezior, mórz i oceanów, a także gleby i powietrza. Nie da się ukryć faktu, że to bardzo ważne dla zdrowia Ziemi, wszystkich roślin i zwierząt  ale jest jednocześnie ważne dla  zdrowia nas samych. Wszystko w naszych rękach!

IV Kwestie techniczne i organizacyjne

  1. Pracę wykonuje dwuosobowy zespół na „modelu drzewa” umieszczonego na kartonie o formacie B-2 ( 500mmx707 mm).W trakcie pracy autorzy dyskutują dzielą się doświadczeniami i pomysłami.
  2. Technika: płaska- elementy rysunku, wycinanka, wydzieranka, wyklejanka, fotografia, można zastosować surowce wtórne( np. stare gazety , materiały włókiennicze… )
  3. Praca jest na rewersie opisana: imiona i nazwiska autorów, imię i nazwisko Opiekuna pracy, nr telefonu do kontaktu, pieczątka szkoły, instytucji, innej placówki. Udział w Konkursie jest jednocześnie zgodą na wykorzystanie pracy na wystawie i w innych formach prezentacji np. multimedialnej z zachowaniem praw autorskich.
  4. Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są do 20 listopada 2018r. pod adresem e mail: ekoklub@gmail.com zgodnie z załącznikiem umieszcony u góry tej strony.

Zgłoszenie można też wysłać pocztą tradycyjną  na adres Organizatora: Stowarzyszenie EKOklub, ul. Grabowska 2, 63-405 Wielowieś,

tel. koordynatora konkursu 518 549 669.

  1. Zabezpieczone prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach od 10 maja 2019r. Prosimy o załączenie ZBIORCZEJ LISTY UCZESTNIKÓW.
  2. Komisja powołana przez Organizatora wyłoni laureatów. O wynikach i uroczystym wręczeniu nagród autorzy i opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Zapraszamy do udziału. ŻYCZYMY UDANYCH PREZENTACJI

 

Halina Kaźmierczak

prezes Stowarzyszenia EKOklub