Gminny Konkurs literacki pn. „Ziemi na Ratunek” z nagrodami

 

ZIEMI NA RATUNEK_zgłoszenie  

 

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

  pn „Ziemi na ratunek”- z nagrodami.

Zapraszamy  uczniów najstarszych klas szkół podstawowych ( VII i VIII), klas III gimnazjalnych Gminy Sieroszewice oraz zainteresowane osoby, aby zabrały głos w kwestii niezwykle ważnej dla kondycji Ziemi a jednocześnie istotnej dla jej  mieszkańców.

Wielu ludzi zastanawia się co robić, by naturalne środowisko życia nie ulegało degradacji.  Oto kilka przykładów.

 • Jolka przestała kupować wodę w jednorazowej plastikowej butelce. Napełnia bidon przefiltrowaną wodą z kranu. Przez rok zaoszczędziła 365 plastikowych opakowań, które nie muszą być recyklingowane, nie trafią na wysypisko odpadów, a już na pewno morze nie wyrzuci ich na plażę.
 • Jakub przejrzał swoje rzeczy i znalazł dla nich nowych właścicieli( były to ubrania, elektroniczne zabawki z dzieciństwa itp.)
 • Mama Eweliny uznała, ze plastikowa foliówka przyda jej się na jedyne kilka minut, a pozostanie w środowisku kilkaset lat. Postanowiła zabierać na zakupy torbę z materiału, którą wykorzysta bardzo wiele razy. Lubi też zabierać wiklinowy koszyk, gdy na rynku kupuje świeże owoce i warzywa.
 • Kacper organizował kolejne urodziny. Po raz pierwszy zrezygnował z jednorazowych naczyń. Podał szklanki i porcelanowe talerzyki.

ZACHĘCAMY DO ODWIEDZANIA I OGLĄDANIA NASTĘPUJACYCH STRON:

www.emilypenn.co.uk  www.kidsagainstplastic.co.uk  https://myplasticfreelife.co

 

Szczegóły REGULAMINU KONKURSU „Ziemi na ratunek-2018”

I . Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Ekologiczno_Kulturalne EKOklub z Wielowsi

Instytucjami  wspierającymi są:

– Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach

– Samorząd Gminy Sieroszewice

 1. Cele Konkursu
 • Edukacja ekologiczna młodzieży poprzez zachęcenie do odkrywania kolejnych sposób dla uniknięcia dalszego zatrucia wód, gleby, powietrza i dostrzegania roli  każdego człowieka na  drodze ku lepszemu ,zdrowszemu życiu
 •   · Popularyzacja i promocja działań ekologicznych związanych ze zrównoważonym rozwojem, podkreślenie  indywidualnego wpływu  każdego człowieka na kondycję naturalnego środowiska ·
 • prezentacja  twórczości literackiej w formie broszury- wydawnictwa pokonkursowego ·
 • wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska · rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości literackiej inspirowanej dbaniem o  piękno przyrody i koniecznością  jej zachowania dla następnych pokoleń.

III. Tematyka – Proponujemy, by uczestnicy zabrali głos i zechcieli przedstawić  w wybranej przez siebie  formie ( wiersz, list) , to co już robi się w najbliższej rodzinie, bliskim środowisku czyli szkole, swojej wsi, czy  w miejscu   pracy rodziców dla  dbania o naturalne środowisko.  Można też zaprezentować to, co może być ważne w przyszłości, co należałoby wprowadzić do naszego codziennego rodzinnego lub społecznego życia w celu ratowania  pięknych łąk, lasów, rzek, jezior, mórz i oceanów , a także gleby i powietrza. Nie da się ukryć faktu, że to bardzo ważne dla zdrowia Ziemi, wszystkich roślin i zwierząt  ale jest jednocześnie ważne dla  zdrowia nas samych. Wszystko w naszych rękach

IV. Kwestie techniczne i organizacyjne

 1. Praca ma charakter indywidualnej prezentacji podanego tematu: Ziemi na ratunek.
 2. Technika do wyboru:
 3. Poezja, czyli wiersz- liczba zwrotek bez ograniczeń.
 4. Forma listu ( 1-2 stron formatu a-4) ,który piszą młodzi ludzie do przyszłych pokoleń, które tak jak autorka/ autor pójdą do szkoły za 100 lat tj. w 2118r. i ten list odczytają.
 5. Praca jest powielona 3 razy i podpisana synonimem. W oddzielnej, małej, zaklejonej kopercie zaadresowanej pseudonimem umieszczone są dane autora: 1. Imię, nazwisko, wiek autora, 2. telefon do kontaktu, 3. nazwisko Opiekuna pracy – o ile taki Opiekun występował w przygotowaniu prezentacji. Wszystko wkładamy do dużej koperty i wysyłamy lub dostarczamy pod adres Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 49, 63-405 Sieroszewice.
 6. Udział w Konkursie jest jednocześnie zgodą na wykorzystanie pracy na wystawie i w innych formach prezentacji np. multimedialnej czy książkowej z zachowaniem praw autorskich.
 7. Zabezpieczone prace z dopiskiem „Gminny Konkurs Literacki – Ziemi na ratunek_2018”, należy wysłać pod adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 49, 63-405 Sieroszewice lub składać osobiście  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach  do dnia  15 maja 2019r.
 8. Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są do 20 listopada 2018r. pod adresem e mail: ekoklub@gmail.com zgodnie z załącznikiem., który znajduje się na górze tej strony. Tel. kontaktowy koordynatora projektu: 518 549 669

Zgłoszenie można też wysłać pocztą tradycyjną  na adres Organizatora: Stowarzyszenie EKOklub, ul. Grabowska 2, 63-405 Wielowieś, tel. koordynatora konkursu 518, 549 669.

 1. Komisja powołana przez Organizatora wyłoni laureatów. O wynikach i uroczystym wręczeniu nagród autorzy i opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Zapraszamy do udziału. ŻYCZYMY UDANYCH PREZENTACJI

 

Halina Kaźmierczak

prezes Stowarzyszenia EKOklub