ZBIERAMY MAKULATURĘ, BY DRZEWA ROSŁY W GÓRĘ!- kolejna turniejowa akcja na rzecz recyklingu- ZAPRASZAMY!

ZIEMI NA RATUNEK_zgłoszenie

Nikt nie wątpi,że recykling, to wspaniała droga do dbania o Przyrodę.

Wg statystyki Polacy w ciągu roku zużywają ponad 60 kg papieru na osobę. Do punktów recyklingu wraca
około 22 kg makulatury na jednego mieszkańca, zatem odzyskujemy zaledwie 36% zużywanego
przez siebie papieru. To zdecydowanie mniej niż w państwach Europy Zachodniej, np. Holandii czy
Niemiec gdzie odzysk przekracza 70%. Znacznie lepiej niż w Polsce jest pod tym względem we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zużycie 1 kg makulatury obniża emisję CO2 o 1,5 kg w
porównaniu do produkcji papieru z surowców pierwotnych.

 

NA ZGŁOSZENIA ( patrz załącznik-  onjest do pobrania i wydrukowania- znajdziemy go na tej stronie u samej góry.)  CZEKAMY DO 20  LISTOPADA 2018R. POD ADRESEM stowarzyszenie.ekoklub@gmail.com lub tradycyjnie : Stowarzyszenie EKOklub, ul. Grabowska2, 63-405- WIELOWIEŚ z dopiskiem ”Ziemi na ratunek”.

Tel koordynatora Projektu: 518 549 669