KAŻDA ZUŻYTA BATERIA TO ZAGROŻENIE DLA NATURALNEGO ŚRODOWISKA- oddaj ją do recyklingu!

 

ZIEMI NA RATUNEK_zgłoszenie

 

Jedna bateria może zatruć życie w stawie, zginą żaby, ryby i rośliny wodne. LEPIEJ NIE SPRAWDZAJMY!

Włączmy się do selektywnej zbiórki zużytych baterii oraz ZSEiE czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.Na najaktywniejszych czekają nagrody i pobyt nad PIĘKNYMI MAZURSKIMI JEZIORAMI.

 

NA ZGŁOSZENIA ( patrz załącznik – jest on do pobrania i wydrukowania- znajdziemy go na tej stronie u samej góry.)  CZEKAMY DO 20  LISTOPADA 2018R.  pod adresem stowarzyszenie.ekoklub@gmail.com lub tradycyjnie : Stowarzyszenie EKOklub, ul. Grabowska2,

63-405- WIELOWIEŚ z dopiskiem ”Ziemi na ratunek”.

Tel. koordynatora projektu: 518 549 669