Rusza Projekt pn. ZIEMI NA RATUNEK

„ZIEMI NA RATUNEK”

to następny  projekt Stowarzyszenia Ekologiczno- Kulturalnego EKOklub   przygotowany  głównie z myślą o dzieciach i  młodzieży z placówek Gminy Sieroszewice a  nakierowany na kształtowanie postaw proekologicznych. Równocześnie ważnym jego  celem  jest budzenie wrażliwości na otaczające środowisko poprzez  edukację artystyczną wśród mieszkańców Gminy Sieroszewice. Zapraszamy do udziału w czterech różnych przedsięwzięciach. Można wybrać jedno, można wszystkie.

 

 1. Turniej zbiórki zużytych baterii i zużytego sprzętu gospodarstwa domowego dedykowany przede wszystkim SP W MASANOWIE- PROMOTOROWI EKOLOGII W GMINIE SIEROSZEWICE. 10 laureatów akcji   otrzyma zaproszenie do udziału w Zielonej Szkole na Mazurach.
 2. Turniej zbiórki makulatury dedykowany przede wszystkim SP w Masanowie- PROMOTOROWI  EKOLOGII W GMINIE SIEROSZEWICE. Kolejnych 10 laureatów  akcji  otrzyma zaproszenie do udziału w Zielonej Szkole na Mazurach.
 3. GMINNY KONKURS PLASTYCZNY z nagrodami pod tym samym tytułem ”Ziemi na ratunek”. Adresowany jest do uczniów klas od III- VI SP z terenu Gminy Sieroszewice.
 4. GMINNY KONKURS POETYCKI z nagrodami dedykowany  uczniom klas VII-VIII SP i III gimnazjum oraz młodzieży z klas ponadpodstawowych z terenu Gminy Sieroszewice. Motto konkursu „Ziemi  na ratunek”.

Zgłoszenia prosimy wysyłać  do 20  listopada 2018r. pod adresem e- mail: stowarzyszenie.ekoklub@gmail.com za pośrednictwem szkoły/placówki/instytucji/organizacji jako skan z podpisami i pieczątką) lub też drogą tradycyjną pod adresem: Stowarzyszenie EKOklub, ul. Grabowska2, 63-405 Sieroszewice

 

UWAGA -WAŻNE!

ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI SZCZEGÓŁOWYCH REGULAMINÓW z  29.10.18r.  na  05.11.2018r. 

Przedłużony został także termin zgłaszania się do Projektu do dnia 20 listopada 2018r.

Harmonogram Projektu „ZIEMI NA RATUNEK”

 1. Od listopada 2018r.  trwa turniejowa zbiórka surowców wtórnych wśród uczniów SP w Masanowie. Jeśli ktoś chce dołączyć

( inna szkoła czy też instytucja/organizacja lub osoba fizyczna – będzie mile widziany i uwzględniany w rozstrzygnięciu i przyznaniu miejsc na       Zielonej Szkole).Organizator przewiduje ponadto  nagrodę specjalną w postaci  zaproszenia do udziału w Zielonej Szkole. O szczegółach             informujemy w oddzielnych ogłoszeniach dla poszczególnych czterech działań Projektu.

 1. Od 05 listopada 2018r. będą publikowane na stronie ekoklub.org.pl  regulaminy gminnych konkursów artystycznych: literackiego i plastycznego, a także regulamin turniejowej  zbiórki surowców wtórnych.
 2. 20 listopada 2018r. mija termin zgłaszania szkół/ instytucji/organizacji do Konkursów/ działań projektowych.
 3. Zakończenie projektu „ZIEMI NA RATUNEK” odbędzie się wiosną 2019r. z okazji gminnego święta Przyjaciół Ziemi. Na laureatów czekają wspaniałe nagrody. O finale i uroczystej gali będziemy informować uczestników poprzez koordynatorów i na naszej stronie ekoklub.org.pl oraz biuletynie Gminy Sieroszewice.

Tel. kontaktowy koordynatora projektu: 518  549  669

Z NIECIERPLIWOŚCIĄ CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA

W imieniu Organizatora: Halina Kaźmierczak – prezes Stowarzyszenia EKOklub

 

Partnerzy  Projektu „Ziemi na ratunek”:

 • Szkoła Podstawowa w Masanowie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach
 • Samorząd Gminy Sieroszewice

 

 

Wzór : Zgłoszenie do konkursu „ZIEMI NA RATUNEK” Projekt 2018_19

(TERMIN UPŁYWA 20 listopada 2018r.))

Logo, pieczęć szkoły/instytucji/organizacji :……………….

Pełna nazwa szkoły………………………………………… Data…………………………

Zgłaszam udział  w następujących działaniach projektu „ZIEMI NA RATUNEK” 1……………………………………………………………………………………………………………… ODPOWIEDZIALNY/KOORDYNATOR……………………………………………… TEL………………………………. Imię i nazwisko 2……………………………………………………………………………………………………………. ODPOWIEDZIALNY/KOORDYNATOR…………………………………………………TEL………………………………. Imię i nazwisko

(I następne o ile są przewidziane do realizacji )

Przetwarzanie danych osobowych uczestników. 1. Dane uczestników przetwarza się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia projektu. 2. Administratorem danych udostępnianych przez uczestników projektu jest Stowarzyszenie EKOklub z siedzibą w Wielowsi , ul. Grabowska 2, 63-405 Sieroszewice. 3. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora w celach operacyjnych i marketingowych projektu, swoich danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu jest warunkiem przystąpienia do projektu. Dyrektora placówki……………………………………………………..