I GMINNY KONKURS HISTORYCZNY ŚLADAMI HISTORII „MAŁEJ OJCZYZNY”

I GMINNY KONKURS HISTORYCZNY

ŚLADAMI HISTORII  „MAŁEJ OJCZYZNY”

czyli życie i działalność ks. dra Antoniego Kanteckiego

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,  uczniowie klas VII SP   z terenu Gminy Sieroszewice wzięli udział  w konkursie, w trakcie którego  zaprezentowali  rodzimą historię regionu ( gminy, powiatu, województwa). Pryzmatem  poznania było życie i działalności wybitnego humanisty, jakim był ksiądz  Antoni Kantecki, pochodzący z Wielowsi Klasztornej. Celem Konkursu, było jednocześnie  przywrócenie pamięci o wspaniałej postaci rodzimej historii wśród młodego pokolenia naszej gminy. Spotkanie rozpoczęła Halina Kaźmierczak- prezes EKOklubu. Po słowach powitania odczytano list skierowany do uczestników spotkania  przez Jarosława Kanteckiego – autora pracy magisterskiej,  na której bazowali  wszyscy uczniowie, przygotowując się do Konkursu. On sam, choć nieobecny,  był  sercem i myślami wśród zgromadzonych w  SP w Wielowsi  ( zał. nr 1).

 

Do Konkursu zgłosiły się cztery  szkoły podstawowe z terenu Gminy Sieroszewice.

Jury Konkursu  w składzie: przewodnicząca Maria Marciniak – dyrektor Gminnej Biblioteki w Sieroszewicach; Elżbieta Vogel – teolog, członek Stowarzyszenia EKOklub; Barbara Cieślak – nauczyciel  historii, oceniło pracę indywidualną uczestników. Konkurs miał charakter testu. Wszystkich dziesięciu uczniów  z czterech szkół : SP w Masanowie, SP w Ołoboku, SP w Zamościu  oraz SP w Wielowsi Jury oceniło bardzo  wysoko.  Wyrażając swoją radość i  zadowolenie z osiągniętego progu poprawności – średni wynik w przeprowadzonym teście to 82% poprawnych odpowiedzi – uznano  za prawdziwy sukces.

Wyłoniono grono siedmiu laureatów. Zostały nimi osoby z najwyższą liczbą zdobytych punktów. Katarzyna Rak ze SP w Masanowie, Dominika Wrona ze SP w Ołoboku, Oliwia Derdas ze SP w Ołoboku, Jakub Kołek ze SP w Masanowie, Aleksandra Frankiewicz ze SP w Wielowsi, Sylwia Rewers ze SP w Masanowie oraz Łukasz Marek ze SP w Zamościu.

.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wszyscy uczestnicy, oraz opiekunowie otrzymali  pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe oraz książkę. Siedmiu Laureatów,  oraz nauczyciel mentor (nazwisko zostało wylosowane spośród grona nauczycieli  zaangażowanych w przygotowanie uczniów do   Konkursu)-  pani Ilona Mielcarek , otrzymali  bezpłatne zaproszenie na  wycieczkę śladami ks. dra Antoniego Kanteckiego. Odbędzie się ona 12 maja  2018r. i będzie przebiegała przez bardzo wiele wspaniałych miejsc naszej „Małej Ojczyzny” – Wielkopolski m.in. Strzelno, Gniezno, Poznań, Rokosowo.

 

Fundatorem wszystkich  nagród oraz wycieczki dla laureatów jest Stowarzyszenie EKOklub z Wielowsi.

Bezwzględna zwyciężczyni Konkursu, Katarzyna Rak ze SP w Masanowie  otrzymała także nagrodę ufundowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieroszewicach.

Konkurs wzbogaciła piękna  wystawa plastyczna. Prace zostały przygotowane pod kierunkiem  pani  Barbary  Morawiec i pani  Doroty Kaźmierczak. Owocem działań około konkursowych był poster poświęcony bohaterowi,  ks. dr A. Kanteckiemu  wykonany przez uczennice z klas III gimnazjum w Wielowsi koordynowanych przez panią Elżbietę Kołodziejczak- Gałka.

Podziękowania za współorganizację Konkursu kierujemy do osób i Organizacji, które wykazały się przyjazną i otwartą postawą. Słowa podziękowania kierujemy  do pani Mirosławie Kmiecik, dyrektora SP w Wielowsi, dyrektorów szkół podstawowych w Masanowie, Ołoboku i Zamościu, do  Samorządu Gminy Sieroszewice. Dziękujemy szanownemu Jury a przede wszystkim  nauczycielom: pani Annie Piątkowskiej- Moś, pani Danucie Walczak, pani Ilonie Mielcarek, pani Elżbiecie Kołodziejczak- Gałka, a także paniom Dorocie Kaźmierczak i Barbarze Morawiec.

Przede wszystkim dziękujemy   wspaniałej młodzieży,  która uczestniczyła w Konkursie i pokazała na jak wiele ją stać, i  jak bardzo ważne są dla niej patriotyczne treści, bliskie  ich miejscu urodzenia, miejscu urodzenia ich rodziców, rodzimej ziemi  ich  dziadów i pradziadów.

Wszystkim przybyłym gościom bardzo dziękujemy za zainteresowanie i poświęcony czas. Osobiście z zaproszenia,  by  uczcić  wyjątkową postaci ks. dra Antoniego Kanteckiego skorzystali: pani Teresa Lemiesz, wice-przewodnicząca Rady Gminy Sieroszewice, pani Barbara Stasiak – dyr. Gminnego Zakładu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, pan Jerzy Pawłowski – dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach, radni Wielowsi:  pan Anatol Piaskowski i pan Bartosz Kubica.

Tym sposobem bardzo wyjątkowa postać w drodze odzyskiwania niepodległości Rzeczypospolitej została godnie uczczona i wywołana z zakamarków historii  w wyjątkowym czasie, bo w stulecie jej zdobycia. Oby swego rodzaju, „zmartwychwstanie” Bohatera naszej „małej Ojczyzny”, zaowocowało prawdziwym patriotyzmem i oddaniem się sprawie poszanowania i miłości dla polskiego języka, kultury i tożsamości. Teraz mamy wolność i  możemy w obfitości wszystkiego  doświadczać, a mamy to  dzięki determinacji jaką przez całe życie wykazywał  tocząc bój  słowem i piórem ks. dr Antoni Kantecki. Jesteśmy i zawsze będziemy dłużnikami Jego i Jemu podobnych wielkich Polaków/Patriotów.

W imieniu Organizatora  Konkursu,  Halina Kaźmierczak- prezes Stowarzyszenia EKOklub