KONKURS ! ŚLADAMI HISTORII  „MAŁEJ OJCZYZNY”

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU

 ŚLADAMI HISTORII  „MAŁEJ OJCZYZNY”

 czyli

 życie i działalność ks. dra Antoniego Kanteckiego

 

W związku ze zbliżającą się 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, zapraszamy uczniów klas VII SP  oraz uczniów  klas gimnazjalnych z terenu Gminy Sieroszewice do udziału w konkursie, w trakcie którego zapoznają się z rodzimą historią naszego regionu ( gminy, powiatu, województwa). Pryzmatem poznania będzie życie i działalności wybitnego humanisty, jakim był ks. dr Antoni Kantecki, pochodzący z Wielowsi Klasztornej. W skrócie  można powiedzieć, że to portret wielkiego patrioty – księdza, który całym swoim życiem dowiódł  oddania Polsce. Walczył o zachowanie polskości na terenach pod zaborem pruskim. Celem Konkursu, jest przywrócenie pamięci o wspaniałej postaci rodzimej historii wśród młodego pokolenia naszej gminy.

 

 

Zasady uczestnictwa w Konkursie:

  1. Zapraszamy  uczniów z klas VII SP , oraz klas II i III gimnazjum z terenu Gminy Sieroszewice.
  2. Szkołę reprezentować będzie mógł dwuosobowy zespół wyłoniony w szkole.
  3. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 07.03.2018r. z podaniem imion i nazwisk dwóch wybranych  uczestników, oraz imienia i nazwiska nauczyciela/mentora oraz nazwy szkoły. Informację prosimy przekazać e- mailem na adres: stowarzyszenie.ekoklub@gmail.com z dopiskiem „KONKURS_A_KANTECKI” lub pocztą na adres Organizatora:  Stowarzyszenie EKOklub, ul. Grabowska 2, 63-405 Wielowieś z takim samym dopiskiem.
  4. Konkurs odbędzie się 20 marca 2018r. o godz. 11:00 w sali Szkoły Podstawowej w Wielowsi. Będzie miał charakter testu, z pytaniami zamkniętymi i otwartymi.
  5. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona jury powołane przez Organizatora.
  6. Wszyscy uczestnicy, oraz opiekunowie otrzymują pamiątkowy dyplom i nagrody.
  7. Siedmiu Laureatów, którzy uzyskają  największą liczbę punktów ( jednak nie mniej niż 75%), oraz nauczyciel, którego nazwisko zostanie wylosowane, otrzymują bezpłatne zaproszenie na  wycieczkę śladami ks. dra Antoniego Kanteckiego. Odbędzie się ona 12 maja  2018r.
  8. Materiał naukowy potrzebny uczestnikom i nauczycielom będzie dostępny się na stronie www.ekoklub.org.pl, oraz na stronie  http://www.sieroszewice.pl/ od 07 lutego2018r.

Organizatorem i fundatorem nagród jest Stowarzyszenie EKOklub z Wielowsi. Patronat honorowy nad Konkursem objął Samorząd Gminy Sieroszewice oraz Wójt-Czesław Berkowski,  Szkoła Podstawowa w Wielowsi, ks. Piotr Kuświk, oraz pan Jarosław Kantecki – autor monografii, wywodzący się z rodziny naszego Bohatera.

Zachęcamy do udziału i co najważniejsze  do zapoznania się jak największej liczby uczniów z Bohaterem naszej „Małej Ojczyzny”. W  roku 2018 zostanie wydana książka, która z całą pewnością trafi do rąk  uczestników ogłoszonego Konkursu, także do tych, którzy nie zakwalifikowali się do finału, ale zgłosili swój udział w eliminacjach szkolnych. Kilka egzemplarzy trafi do szkolnych bibliotek szkół uczestniczących w tym Konkursie.

Z wyrazami uszanowania

Halina Kaźmierczak

Prezes Stowarzyszenia „ EKOklub”

 

Pliki do pobrania:

 

Ilustracje do pracy _A.Kantecki

monografia_ Ks. dr A_Kantecki( 1847-1893)

 

Informacje dodatkowe

  1. Organizator wyraża zgodę na powielanie i udostępnianie materiału konkursowego będącego załącznikiem Regulaminu do celów służących przygotowaniu się do Konkursu.
  2. Istnieje możliwość przywiezienia uczestników na konkurs do Wielowsi przez Organizatora w dniu 20.03.2018r. Będzie to możliwe po wcześniejszym ustaleniu tej kwestii pod nr 783 059 159 lub podaniu takiej informacji w zgłoszeniu.