Roczne sprawozdanie działalności EKOklubu

bocian3

Sprawozdanie z działalności EKOklubu za 2016.

Sukcesem zakończyła się realizacja dwóch umów na rok 2016 z Samorządem Gminy Sieroszewice

W ramach ich realizacji przeprowadzono:

1.II edycję turniejowej zbiórki makulatury w Wielowsi i okolicach „Makulaturę segregujesz , drzewa ratujesz”, która zakończyła się oddaniem prawie 9000kg makulatury do recyklingu.

2. 30 kwietnia 2016r. odbyły się Gminne Obchody Dnia Ziemi podsumowujące gminny konkurs dla szkół podstawowych Gminy Sieroszewice pn. „MY DLA ZIEMI” .Statuetkę i tytuł „Promotor ekologii w Gminie Sieroszewice na lata 2016-2019” przyznano Szkole Podstawowej w Masanowie.

3. Odbyła się charytatywna biesiada ekologiczna ( po obchodach Dnia Ziemi ) dla dorosłych mieszkańców wsi i okolic, która zgromadziła duże grono Seniorów z Wielowsi, Rososzycy i Grabowa nad Prosną.

4. Na czwartą z kolei Zieloną Szkołę ( tym razem organizowaną przez Stowarzyszenie nad Morzem Bałtyckim w dniach 17,18,19 czerwca 2016r.) pojechało grono 15 laureatów turniejów i konkursów ekologicznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie EKOklub , a także dzieci ze Szkolnego Koła Przyjaciół Przyrody ze SP w Wielowsi .Wyjazd był w 70% dotowany przez EKOklub.

5. Odbyła się dotowana , dwudniowa wycieczka szlakiem doktora A. Kanteckiego przez wiele miejsc Wielkopolski m.in. Poznań , Gniezno, Strzelno zorganizowana dla Klubu Seniora „Wawrzyniec” z Wielowsi.

6. W ramach statutowych uprawnień wspierano działalność Klubu Seniora „Wawrzyniec” z Wielowsi, przekazując środki na bieżące drobne remonty siedziby , którą jest dom parafialny w Wielowsi. Poczynione starania podsumowano i uczczono podczas wspólnego spotkania wigilijnego członków Stowarzyszenia EKOklub i Klubu Seniora.

7. Duża popularnością cieszyła się prowadzenia drugi rok strona internetowa www.ekoklub.org.pl

Ponadto Stowarzyszenie prowadziło jeszcze inne działania.

8. Współpraca Stowarzyszenia z ZS w Wielowsi zaowocowała zdobyciem przez szkołę w Wielowsi wysokiej nagrody ( 11 tysięcy zł) w ogólnopolskim konkursie „Puchar Recyklingu”.

9.  Elementem spotkania edukacyjnego zorganizowanego we współpracy z Miejskim Zakładem Oczyszczania z Ostrowa ,było wręczenie nagród  laureatom zbiórki baterii w roku szkolnym 2015/16. Fundatorem nagród i dyplomów w  szkolnym turnieju ”Kto baterie stare zbiera, środowisko nasze wspiera”  było Stowarzyszenie EKOklub. Tak uczczono Dzień Ochrony Środowiska, który przypada rok rocznie 05 czerwca.

10. Kontynuowano owocną współpracę z Firmą ” Mohikan”, organizując integracyjne spotkania na spływach kajakowych po rzece Prośnie, pokazy wschodnich sztuk walki podczas festynu charytatywnego dla chorego dziecka, oraz październikową akcję ekologiczną na „Małgorzatce” z okazji ŚWIĘTA DRZEWA pn. „Świętowania przez sprzątanie”.

11. Ekoklub wsparł zbiórkę funduszy na operację dla chorej Marysi ze Strzyżewa – Zarząd przekazał, podczas festynu, zebrane od swoich członków na ten cel środki finansowe , a także uczestniczył w wydarzeniu zakupując dodatkowo cegiełki.

12. Działania wspierające, dotyczące opieki nad zwierzętami bezdomnymi i poszkodowanymi zostały wykonane w stosunku do poszkodowanego w wypadku psa , którego oddano po tygodniu opieki i poszukiwań właścicielowi. Suczka i szczenię znalezione w lesie, także udało się po kilku dniach przekazać właścicielowi ze wskazaniem na otoczenie posiadanych zwierząt większą opieką. Pozytywnie Zarząd EKOklubu zaopiniował Gminny Program Współpracy nad Bezdomnymi Zwierzętami i współpracę z Międzygminnym Schroniskiem w Wysocku Wielkim.

13. W grudniu odbyła się pierwsza edycja gminnego konkursu plastycznego ogłoszonego prze Stowarzyszenie, promującego recykling pn. „Ekologiczna choinka”. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, a jego wyniki rewelacyjne.

14. Dzięki staraniom Stowarzyszenia EKOklub popartych przez Wójta na wieś wróciła skrzynka na listy Poczty Polskiej.

15.Wieczorek Sylwestrowy w Wielowsi zorganizowany przez Stowarzyszenie w stylu lat 80-tych i 90 – tych okazał się bardzo udany.

Wymienione działaniach przeprowadzono mimo braku środków finansowych do pełnej realizacji. Ponad 60% wartości wykazanych działań było wynikiem pracy wolontariuszy i  społecznej pracy członków Stowarzyszenia , a także współrealizatorów z Klubu Seniora „Wawrzyniec”, za co wszystkim należą się wyrazy podziękowania i uznania.

Propozycje do planu działalności EKOklubu na 2017r.

1.Podpisanie umowy na dotacje z grupą wsparcia pn. DŁUGOSZ KRÓLEWSKI – pozyskanie środków w ramach małych projektów na rozbudowę placu zieleni i budowę ścieżki ekologicznej wokół szkoły w Wielowsi.

2.Patronat nad zbiórką elektrośmieci w ramach ogólnopolskiej, konkursowej akcji „Zbieraj z klasą” ogłoszonej przez firmę Remondis – 20, 21 luty 2017r.

3. 22 kwietnia 2017r. -Uczczenie Dnia Ziemi czynem, kolejna akcja sprzątania „Małgorzatki”

4. Integracyjny wyjazd w Beskid Żywiecki dla członków EKOklubu i ich rodzin z okazji pięciolecia działalności .

5. Wydanie biuletynu „ŚLADAMI NASZEGO RODAKA- ks. Dr. A. Kanteckiego” dla uczczenia 170 rocznicy urodzin zasłużonego dla Wielkopolski bohatera pochodzącego z Wielowsi.

6. Dalsze prowadzenie strony internetowej powołanej do życia w 2015r.

7. Wspieranie w miarę możliwości działalności Klubu Seniora „Wawrzyniec”

8. Letnia inwentaryzacja bocianich siedlisk w Gminie Sieroszewice .

9. Ogłoszenie i przeprowadzenie II edycji Gminnego Konkursu „Ekologiczna Choinka”- listopad/grudzień 2017r.