Świąteczna Eko Choinka – mamy wyniki!

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie konkursem! Wszystkie prace są przepiękne i fantastyczne – poniżej prezentujemy protokół z obrad Jury.

 

PROTOKÓŁ GMINNEGO KONKURSU na kartę świąteczną „Ekologiczna choinka”

 1. Celami konkursu ogłoszonego w listopadzie 2016r. przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne EKOklub z Wielowsi było  :
 • Zaktywizowanie młodszych i starszych mieszkańców naszej gminy do działalności artystycznej, wywołanie nastroju Świat Bożego Narodzenia
 • Propagowanie recyklingu poprzez działalność twórczą i następnie poprzez publikację „dzieł” i ich wystawianie
 • Nagrodzenie nadesłanych prac zgodnie z ustalonymi kryteriami
 1. Do konkursu zgłosili się uczestnicy z następujących placówek oświatowych w Gminie Sieroszewice: Przedszkole z Psar, Przedszkole z Wielowsi, klasy”0” z: Rososzycy, Masanowa i Strzyżewa, SP z Rososzycy, SP ze Strzyżewa, SP z Masanowa, SP z Wielowsi, SP z Sieroszewic ,Gimnazjum z Wielowsi oraz osoba dorosła z terenu Gminy Sieroszewice.

Konkurs wzbudził duże zainteresowanie,  a liczba nadesłanych prac wyniosła 158.

 

Kapituła konkursu  w składzie :

–  Cezary Janiszewski- dyr. Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp

–  Danuta Walczak – nauczyciel przyrody i techniki ze SP w Masanowie

–  Elżbieta Kołodziejczak – Gałka – humanista, członek Stowarzyszenia  EKOklub

–  Halina Kaźmierczak – prezes Stowarzyszenia  EKOklub

Nad pracami komisji czuwała Dorota Kaźmierczak- nauczyciel katecheta i bibliotekarka – członek Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia  EKOklub

 

 1. Wyniki rozstrzygniętego konkursu przedstawiają się następująco:

Z powodu braków formalnych 12 prac nie zostało poddanych ocenie merytorycznej.

Zgodnie z Regulaminem wszystkie oceniane prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystego wręczenia nagród , dnia 20 grudnia 2016r. w siedzibie Stowarzyszenia EKOklub tj. w ZS w Wielowsi, a następnie na portalu www.ekoklub.org.pl , oraz  portalu społecznościowym – https://www.facebook.com/StowarzyszenieEKOklub

Wszystkie prace  wzbudziły  uznanie Jurorów i Organizatora. Gratulacje należą się wszystkim uczestnikom konkursu.

Wyniki w poszczególnych kategoriach

 

 • Wyniki w poszczególnych kategoriach 
  • Kategoria 1. – klasy „0” i przedszkola

  1 miejsce:  Alan Napierała – Przedszkole Wielowieś, opiekun  ——————

  2 miejsce: Jan Kaczmarek – klasa”0” ze Strzyżewa, opiekun pracy – Łucja Pajek

  3 miejsce: Roksana Banasiak – klasa „0” z Masanowa, opiekun ————-

  Wyróżnienie: Nicola Niełacna – klasa”0” z Masanowa, Julia Łakoma – klasa „0” z Masanowa, Zuzanna Grabowska – klasa”0” z Rososzycy

  • kategoria 2. – klasy I-III SP

  1 miejsce:  Mateusz Glapiak- SP w Wielowsi, opiekun ——————-

  2 miejsce: Gabriela Osowicz – SP Sieroszewice, opiekun  —————

  3 miejsce: Patryk Komin – SP Masanów, opiekun pracy- Renata Suchorzewska

  Wyróżnienie: Oliwier Pietrasik- SP w Wielowsi, Sonia Król – SP w Wielowsi, Zuzanna Agata – SP w Wielowsi, Mikołaj Palat – SP w Strzyżewie, Lena Mateusiak –SP w Wielowsi, Piotr Bilski – SP w Wielowsi, Bartłomiej Chwiłkowski – SP w Rososzycy

  • kategoria 3.- klasy IV-VI SP

  1 miejsce:  Patrycja Potasznik – SP w Wielowsi, opiekun pracy- Barbara Morawiec

  2 miejsce: Jakub Król – SP w Masanowie, opiekun pracy ———————

  3 miejsce: Katarzyna Rak – SP w Masanowie, opiekun pracy ——————

  Wyróżnienie: Julia Sodolska – SP Masanów, Wiktoria Sitek – SP Masanów, Kinga Nadolska SP w Rososzycy, Adam Bakour – SP w Wielowsi

  • kategoria 4.- klasy gimnazjum

  1 miejsce:  Laura Derdas- Gimnazjum w Wielowsi, opiekun pracy: Barbara Morawiec

  2 miejsce: Milena Świerczyk– Gimnazjum w Wielowsi, opiekun pracy Barbara Morawiec

  3 miejsce: Kinga Jaźwiec – Gimnazjum w Wielowsi, opiekun pracy Barbara Morawiec

  Wyróżnienie:

  Piotr Błaszczyk , Kacper Wojtkowski, Stasiak Szymon –  wszyscy z Gimnazjum w Wielowsi.

   

   

  • Kategoria 5.- dorośli mieszkańcy Gminy Sieroszewice

  W tej kategorii nagrodę otrzymuje pani Małgorzata Sodolska z Masanowa

Podpisy jury :

1.Cezary Janiszewski –

2.Danuta Walczak-

3.Elżbieta Kołodziejczak- Gałka

 1. Halina Kaźmierczak –

 

Organizator konkursu: Dorota Kaźmierczak –