Konkurs dla Wszystkich! Świąteczna Eko Choinka

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy Sieroszewice do udziału w konkursie plastycznym  na kartę świąteczną !

 

choinka

 1. Celem konkursu jest zaktywizowanie młodszych i starszych mieszkańców naszej gminy do działalności artystycznej, wywołanie nastroju Świat Bożego Narodzenia i propagowanie recyklingu.
 2. Zachęcamy uczestników do wykorzystania w pracy nad choinką materiałów będących odpadami, nadających się do ponownego wykorzystania np. papierków po cukierkach, korków, starych płyt DVD, resztek sznurka, odprutych guzików i tym podobne. Materiałem twórcy  świątecznego ekologicznego drzewka mogą być także materiały przyrodnicze takie jak np. patyczki, korale jarzębiny, nasiona, kamyki i tym podobne. Twórca ekochoinki może te dwa rodzaje surowca łączyć w swojej pracy.
 3. Format pracy A-4 (kartka z bloku technicznego).
 4. Praca powinna być dziełem samodzielnym.
 5. Zabezpieczone, opisane prace należy dostarczyć najpóźniej do 13 grudnia 2016r. pod adres siedziby Stowarzyszenia EKOklub , 63-405 Wielowieś , ul. Grabowska 2 z dopiskiem „Biblioteka” . Na drugiej stronie należy podać : imię i nazwisko Autora, wiek Autora, miejscowość, tel. kontaktowy. W przypadku prac wykonanych pod kierunkiem nauczycieli/ wychowawców prosimy o podanie danych tychże opiekunów i stempel placówki.
 6. Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja w następujących kategoriach
 • kategoria 1 – klasy „0”  i przedszkola
 • kategoria 2– klasy I-III Szkoły Podstawowej
 • kategoria 3 –  klasy IV-VI SP
 • kategoria 4 – klasy gimnazjalne
 • kategoria 5-  dorośli mieszkańcy Gminy Sieroszewice
 1. Najpiękniejsze i najciekawsze prace zostaną nagrodzone przez Stowarzyszenie EKOklub. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 20 grudnia 2016r o godz. 10:00 w siedzibie EKOklubu ( ZS w Wielowsi, ul. Grabowska 2) Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa nadesłanych prac.
 2. Nagrodzone prace i relacja z wydarzenia zostaną opublikowane na łamach strony internetowej ekoklub.org.pl oraz w gminnym biuletynie informacyjnym.

Do świątecznych inspiracji i twórczej kreatywności w przyjaźni z Naturą zachęcają:

Halina Kaźmierczak- autorka konkursu, oraz Dorota Kaźmierczak- organizator konkursu.