EKOedukacja z EKOklubem

EKOedukacja z EKOklubem w Szkole Podstawowej w Wielowsi

przekroj

Wiele zadań wykonano  w kończącym się okresie realizacji projektu „Bliżej Natury”, prowadzonym od lutego 2016r. przez Stowarzyszenie Ekoklogiczno – Kulturalne EKOklub z Wielowsi. Jedno z pamiętnych spotkań o charakterze edukacyjnym  z udziałem zaproszonego gościa z Zakładu Oczyszczania i Gospodarowania Odpadami MZO S.A. Ostrów Wielkopolskim odbyło się w Zespole Szkół w Wielowsi.

Po powitaniu przez Dyrektora, uczniowie szkoły podstawowej, nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły zostali zapoznani przez przedstawiciela MZO z najbardziej efektywnymi systemami selektywnej zbiórki odpadów, usłyszeli  o nowych rozwiązaniach w zakresie odbioru, zbiórki, odzysku i recyklingu. Mogli to także  zobaczyć na prezentacji multimedialnej. Każdy uczestnik mógł odnieść to do sytuacji w jakiej znajduje się obecnie, jako członek społeczności szkolnej i jako członek społeczności lokalnej. Był czas na refleksję, pytania i wyjaśnienia. Elementem spotkania było wręczenie nagród  laureatom zbiórki baterii w roku szkolnym 2015/16. Fundatorem nagród i dyplomów w  szkolnym turnieju ”Kto baterie stare zbiera, środowisko nasze wspiera”  było Stowarzyszenie EKOklub.

Spotkanie  zakończyło się obdarowaniem wszystkich uczestników spotkania  pamiątkowymi zakładkami, a wychowawcy otrzymali  ekologiczne kalendarze. Były to upominki od  Zakładu Oczyszczania i Gospodarowania Odpadami  MZO S.A. z Ostrowa Wielkopolskiego.

Relacja- Halina Kaźmierczak, organizator spotkania.