AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA 2022 W OŁOBOKU

Dnia 14 września 2022 r uczniowie SP w Ołoboku wraz z nauczycielami przyłączyli się do Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. Dzięki tej akcji uczniowie naszej szkoły mieli praktyczną lekcję o ekologii. Uczniowie w dwóch grupach, pod opieką nauczycielek zebrali kilkanaście worków śmieci. Celem tego przedsięwzięcia było przede wszystkim: uświadomienie uczniom ważności działań proekologicznych: tj. dbałości o środowisko naturalne, niezaśmiecanie terenów mojej miejscowości i umiejętności segregacji śmieci.

Autor: Ilona Mielcarek