GMINNY KONKURS PLASTYCZNY ”ZIEMI NA RATUNEK”-2020 – II edycja,czyli OSOBLIWOŚCI BOCIANIEGO SZLAKU W GMINIE SIEROSZEWICE

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

 

                ”ZIEMI NA RATUNEK”-2020 – II edycja

czyli, OSOBLIWOŚCI BOCIANIEGO SZLAKU W GMINIE SIEROSZEWICE  

Szanowni uczestnicy Konkursu

Ubiegłoroczne, szczegółowe badanie bocianich gniazd w całej gminie Sieroszewice przyniosło bardzo niepokojące wyniki. Na przestrzeni 10 lat liczba młodych boćków gotowych do wylotu, do Afryki została bardzo poważnie pomniejszona. Badania prowadzone pod kierunkiem Stowarzyszenia EKOklub  w sezonie 2019 mówią o tym, że spadły o połowę. W 2009 było ich 61 a dziesięć lat później, czyli w minionym roku, odchowały się  tylko 32 młode osobniki.

Trzeba nam zwrócić szczególną uwagę na objęty ochroną gatunek Ciconia ciconia, bo jak tak dalej pójdzie, to za kolejnych 10 lat bocianów u nas nie będzie!!!

Symbol polskiej przyrody, bocian biały, od zawsze towarzyszył krajobrazowi polskiej wsi, jest częścią polskiej kultury.

Zapraszamy   uczniów z klas 0-VI z przedszkoli, szkół podstawowych oraz  dzieci ze świetlic środowiskowych  z terenu Gminy Sieroszewice do włączenia się w plastyczne prezentacje o tematyce proekologicznej, zwrócenie uwagi na osobliwości Bocianiego Szlaku w Gminie Sieroszewice. Przedmiotem zainteresowania będą bocianie siedliska/ gniazda, bocianie żerowiska/łąki/stawy/rzeki. Dużo informacji o „naszych” bocianach  znajduje się  na www.ekoklub.org.pl

Celem  konkursu jest uwrażliwienie dzieci i zwrócenie ich uwagi na to, że człowiek, a szczególnie najbliższa rodzina, ma istotny wpływ na losy planety, na której żyjemy i wiele może zmienić, także w kierunku ocalenia bociana białego.

 

 

 

REGULAMINKONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne EKOklub z Wielowsi

Instytucjami  wspierającymi są:

– Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach

– Samorząd Gminy Sieroszewice

 1. Cele Konkursu
 • Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez zachęcenie do odkrywania, dostrzegania roli bociana białego w rodzimej przyrodzie
 • Popularyzacja i promocja działań ekologicznych związanych ze zrównoważonym rozwojem, indywidualny wpływ każdego człowieka na kondycję naturalnego środowiska, poznanie osobliwych miejsc bliskich bocianom
 • Prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej (wystawa)
 • Poszerzanie wiedzy z zakresu technik plastycznych
 • Rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej pięknem przyrody

 III. Tematyka

Proponujemy, by uczestnicy zabrali głos w tej ważnej dla ludzi sprawie i zechcieli pokazać w formie akwareli, pasteli, rysunku, to co udało im się dowiedzieć, zaobserwować, podpatrzeć w temacie bytowania bociana białego na terenie „Małej Ojczyzny” Można też zaprezentować to, co może być ważne w przyszłości, co należałoby wprowadzić do naszego codziennego, rodzinnego życia w celu ratowania  pięknych łąk, lasów, rzek, jezior, a także gleby i powietrza, by ten gatunek przetrwał i cieszył swoim widokiem kolejne pokolenia Polaków, także mieszkańców naszej gminy.

 1. Kwestie techniczne i organizacyjne
 2. Praca ma charakter indywidualny
 3. Technika: płaska- elementy rysunku, techniki malarskie, format pracy A-4
 4. Praca jest na rewersie opisana: imię i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna pracy, nr telefonu do kontaktu, pieczątka szkoły, instytucji, innej placówki.
 5. Udział w Konkursie jest jednocześnie zgodą na wykorzystanie pracy na wystawie i w innych formach prezentacji np. multimedialnej z zachowaniem praw autorskich.
 6. Zabezpieczone prace należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach do dnia 08 maja 2020r.
 7. Komisja powołana przez Organizatora wyłoni laureatów. O wynikach i uroczystym wręczeniu nagród autorzy i opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.
 8. koordynatora konkursu 518 549 669.

 

Zapraszamy do udziału.

ŻYCZYMY UDANYCH PREZENTACJI.  Wspaniałe nagrody czekają !!!

 

Halina Kaźmierczak

Prezes Stowarzyszenia EKOklub