WYNIKI GMINNEJ AKCJI zaskoczyły organizatorów.

wpis w: BLOG | 0
plac zbiórki w Masanowie
plac zbiórki w Ołoboku
plac zbiórki w Zamościu

W związku z ogłoszonym w październiku 2018r. przez Stowarzyszenie EKOklub  Projektem pn. „Ziemi na Ratunek” zostało zrealizowane zadanie pierwsze. W dniu 06 marca w Ołoboku Gminna Komisja Turnieju opracowała wyniki.

Zebrano łącznie 10 020 kg odpadu, czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym 500 kg baterii.

Jest to wynik dwa razy lepszy od podobnej akcji zorganizowanej we współpracy z EKOklubem w 2017r.

W gminnym  turniej zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii uczestniczyło 23 mieszkańców z terenu Gminy Sieroszewice, 8 instytucji, w tym 3 szkoły podstawowe, 2 organizacje pozarządowe oraz 13 członków Stowarzyszenia EKOklub, głównie mieszkańców Gminy Sieroszewice. Celem turniejowych zmagań było zachęcenie uczestników do aktywnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz przekazanie niebezpiecznych odpadów do recyklingu. Turniej był dedykowany SP w Masanowie.

Zgodnie z regulaminem, zostali wyłonieni laureaci. Komisja Turnieju przyznała także wyróżnienia.

Jury Turnieju  w składzie: przewodnicząca pani Halina Kaźmierczak – prezes Stowarzyszenia EKOklub, pani Danuta Walczak– koordynator akcji w SP w Masanowie, nauczyciel, członek Stowarzyszenia EKOklub; pani Jolanta Podlas – koordynator akcji w SP w Zamościu, nauczyciel; pani  Ilona Mielcarek, koordynator akcji w SP w Ołoboku, nauczyciel, dokonało przeglądu  protokołów z przeprowadzonej w dniach 19 i 20 lutego 2019r. akcji zbiórki ZSEiE oraz zużytych baterii.

ZAPRASZAMY do zapoznania się z jej wynikami

Wyłoniono grono laureatów:

– Zofia Warga –  kl. IV ,   SP w  Zamościu

– Agata Przybyłek – kl. IV,  SP w  Zamościu

 

–  Kacper Majchrzak – kl. VII, SP w Ołoboku

–  Katarzyna Lemiesz- kl. VII  SP w Ołoboku

 

–  Jakub Król V – kl.VII, SP w Masanowie

–  Weronika Wawrzyniak – kl.IV, SP w Masanowie

–  Julia Fabrowska – kl. VII, SP w Masanowie

–  Agata Śniatała – kl. VII,SP w Masanowie

– Urban Maja – kl.V– EKOklub

– Urban Mikołaj –kl. I  EKOklub

– Frankiewicz Aleksandra- kl. VII, EKOklub

– Bilska Marika – kl. IV , EKOklub

 

W gronie laureatów znaleźli się oprócz dzieci także dorośli:

– Joanna Glapiak- EKOklub i  Dorota Kaźmierczak- EKOklub

 

Wyróżnienia otrzymali : Marika Pilarczyk z Zamościa, Sebastian Patalas i Adam Kasprzyk z Ołoboku,

Miłosz Kamiński i Bartłomiej Dera z Masanowa, Grzelak Aleksandra z Raduchowa, Gebel Alicja z Namysłaków.

Ponadto Kapituła Gminnego Turnieju postanowiła wyróżnić :

Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Psarach, pana Krystiana Karolaka z Wielowsi, panów Dominika Vogel i Tadeusza Janickiego z Wielowsi, panią Ewę Kasprzak z Wielowsi, panią Marię Matyaszczyk z Sieroszewic, panią Arletę Walczak z Parczewa,  oraz mieszkańców Ołoboku: pana Rafała Majchrzak,pana Zygmunta Strzelińskiego, panią Justynę Karbową, panią Elżbietę Kostera, panią Marzenę Nieruchalską.

 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wszyscy laureaci, oraz opiekunowie/ koordynatorzy otrzymują pamiątkowy dyplom i nagrody w formie zaproszenia na wyjazd 17,18,19 czerwca 2019r. na Mazury, a wyróżnieni otrzymują nagrody  rzeczowe.

Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 26 kwietnia 2019r. w  SP w Zamościu podczas Gminnych Obchodów Dnia  Ziemi.

 

Fundatorem wszystkich  nagród oraz wycieczki dla laureatów jest Stowarzyszenie EKOklub z Wielowsi we współpracy z Samorządem Gminy Sieroszewice.

Podpisy Komisji Turniejowej:                                                    przewodnicząca: Halina Kaźmierczak

Członkowie:

  1. Ilona Mielcarek ………………………..

 

  1. Danuta Walczak  ……………………..

 

  1. Jolanta Podlas ……………………….

Podziękowania za współorganizację Turnieju kierujemy do osób i Organizacji, które wykazały się przyjazną i otwartą postawą. Dziękujemy Urzędowi Gminy Sieroszewice, Galerii Sztuki Współczesnej z Ostrowa, Publicznemu Przedszkolu z Wielowsi, Gminnej Bibliotece Publicznej z Sieroszewic, Aptece z Sieroszewic, Firmie Tontor z Kalisza. Słowa podziękowania kierujemy  do państwa dyrektorów : Renaty Suchorzewskiej, Janiny Siudzińskiej i Dariusza Ratajczaka za okazaną współpracę i zorganizowanie miejsca dla działań turniejowych.

Wszystkim tym, którzy postanowili zrobić „COŚ” , by przyjść z pomocą Ziemi składamy piękne podziękowania i zapraszamy na Wiosenną Biesiadę 1 maja 2019r. do Sali Wiejskiej w Zamościu.

 

W imieniu Organizatora  Turnieju-   Halina Kaźmierczak- prezes Stowarzyszenia EKOklub

 

Działanie sfinansowane przez Stowarzyszenie EKOklub z Wielowsi i Samorząd Gminy Sieroszewice  w ramach realizacji projektu pn. „Ziemi na ratunek”