SUKCES W DZIAŁANIACH PROKULTUROWYCH-Stowarzyszenie otrzymało nagrodę w Wojewódzkim konkursie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Pod popiersiem ks. dra A. Kanteckiego w Strzelnie

Wykonane w projekcie działania miały w głównej mierze przybliżyć dzieciom i młodzieży najbliższej okolicy  wyjątkową postać , na drogach do odzyskania przez Polskę niepodległości. Ks. dr Antoni Kantecki, jak podaje monografia, był wybitnym, bardzo  lubianym uczniem i kolegą – PRYMUSEM w każdym calu. Pisząc ten projekt mieliśmy w zamiarze pokazać młodzieży prawdziwy wzór do naśladowania, dodać im skrzydeł, budując  w nich własną tożsamość, gdyż Bohater urodził się i spędził dzieciństwo w Wielowsi. Uczyniliśmy to zmotywowani przez ubiegłoroczną Kapitułę XIX Konkursu na działania prekologiczne i prokulturowe obszarów wiejskich , która podczas wizji lokalnej we wrześniu 2017r. w Wielowsi wskazała nam taki kierunek. Środki z nagrody w ubiegłorocznej edycji (3 tys zł) posłużyły do realizacji tego zadania.

CO SIĘ UDAŁO PRZEPROWADZIĆ W TYM ROKU?- Oto podsumowanie.

W związku ze zbliżającą się 100 rocznicą odzyskania przez Polskę   niepodległości, zaprosiliśmy  uczniów klas VII SP  oraz uczniów  klas gimnazjalnych z terenu Gminy Sieroszewice do udziału w I Gminnym Konkursie Historycznym pn” Śladami historii Małej Ojczyzny, czyli życie i działalność ks. dra A. Kanteckiego. W trakcie przygotowań do konkursu uczestnicy zapoznali się z historią  regionu ( gminy, powiatu, województwa). Pryzmatem poznania było życie i działalności wybitnego humanisty.  Walczył o zachowanie polskości na terenach pod zaborem pruskim, szczególnie w Poznaniu, m.in.jako trzynastoletni redaktor i następnie redaktor  naczelny Kuriera Poznańskiego. Celem Konkursu, było przywrócenie pamięci o wspaniałej postaci  wśród młodego pokolenia naszej gminy.

 

W lutym został ogłoszony drugi konkurs pn. „Bądź prymusem, tak jak Antoś!” wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Wielowsi. Najsympatyczniejsi  ( wzorowe, bardzo dobre zachowanie) i najwybitniejsi w nauce uczniowie mogli walczyć o nagrodę, którą było bezpłatne zaproszenie na wyjazd śladami Bohatera, po Wielkopolsce. Uczniowie uzdolnieni plastycznie, włączyli się do przygotowania wystawy pn. ”Miejsca bliskie i ważne w życiu bohatera dróg do niepodległości ks. dra A. Kanteckiego”. Jej pokłosie stanowiło temat trzymiesięcznej wystawy na głównym holu szkoły noszącej tytuł  Patriotyzm i Wolność.

 

W maju 2018r. grupa laureatów I Gminnego Konkursu Historycznego oraz grupa Prymusów ze SP w Wielowsi brała udział w fundowanej przez Stowarzyszenie EKOklub wyprawie po Małej Ojczyźnie – Wielkopolsce, śladami miejsc szczególnie bliskich  dla Antosia a potem Antoniego Kanteckiego. 22 osobowa  grupa młodzieży wraz  z siedmioma  mentorami ze swoich szkól, pod opieką znawcy tematu – członka Jury Konkursu – poznała szlak Bohatera prowadzący z domu rodzinnego w Wielowsi, przez Ołobok, Kalisz, Strzelno, Gniezno, Poznań, Rokosowo aż do Ostrowa Wlkp. W krypcie Strzelińskiego Kościoła , gdzie z wielkimi honorami  pochowano w 1893r.  ks. dra A. Kanteckiego, po odśpiewaniu Roty  złożono patriotyczny wieniec, zapalono znicz i pozostawiono pamiątkową tabliczkę z wizerunkiem domu rodzinnego, datą i podpisami uczestników. Tamtejszy proboszcz, który z uznaniem i szacunkiem opowiadał o ks. A. Kanteckim w podobnym tonie zwrócił się na koniec  do młodzieży i dorosłych. Postanowił tę tabliczkę, jako pamiątkę, później przenieść do muzeum.

W lutym 2018r., dla celów konkursu historycznego, a następnie w celu  wydania książki Stowarzyszenie przedrukowało maszynopis z  monografią ks. dra A. Kanteckiego. Jest on  dostępny na stronie www.ekoklub.org.pl. Jest już gotowy do druku.

Po uzyskaniu zgody autora pracy, Jarosława Kanteckiego, wystąpiliśmy z listem do Wójta o współpracę w wydaniu książki. Liczyliśmy , że ukaże się ona  w przededniu Święta Niepodległości Polski, czyli w październiku 2018r. Współpraca została przełożona na kolejny rok. Warto dodać, iż Regulamin obu konkursów rozpisanych wśród młodzieży naszej gminy, zakładał przekazanie wydanej książki każdemu z uczestników. Chcielibyśmy dotrzymać słowa i dać szansę kolejnym Prymusom, w kolejnych edycjach historycznego konkursu, już w następnym roku. Planujemy w następnym konkursie skupić się na działalności A. Kanteckiego w Europie, którą dobrze poznał, zgłębiał jej kulturę, relacje społeczne i gospodarkę. Uważamy i powtarzamy za Janem Pawłem II, iż poprzez pielęgnowanie pamięci o takich Polakach jak np. A. Kantecki,  budujemy własną tożsamość, pokazując  wzór i autorytet. Poprzez Jego postać pokazać możemy mądrość, uczciwość, oddanie dla szlachetnej  sprawy. Zależy nam, by pamięć o wszystkich wyjątkowych ludziach przetrwała, także o Antosiu, Antonim Kanteckim z postawą społecznego zaangażowania, oddania Polsce i Polakom, autentycznego, prawdziwego patriotyzmu.

Tegoroczna XIX edycja Konkusu Marszałka Województwa Wielkopolskiego,była kolejnym sukcesem dla małej organizacji z Wielowsi. Dziękujemy za współpracę wszystkim, którzy pracowali z nami, szczególnie pani Danucie Walczak- mentorce ze SP w Masanowie, Marii Marciniak,- dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach, zaangażowanym  nauczycielom z Ołoboku, Zamościa i Wielowsi, a nade wszystko pani Elżbiecie Vogel- autorce testu I Gminnego Konkursu Historycznego pn. „Sladami ks. dra A. Kanteckiego”

Jak widać EKOklub nie poprzestaje na szukaniu środków  na realizację zadań publicznych tylko i wyłącznie w Samorządzie Gminy Sieroszewice. Zamierzamy jak najlepiej wykorzystać otrzymane  od Urzędu Marszałkowskiego 4 tyś zł. dla pielęgnowania historii o Antosiu z Wielowsi. Naszym zdaniem jest to wielki, bezkonkurencyjnym przykład i wzór do naśladowania dla mieszkańców Wielowsi, ale również powiatu ostrowskiego i całej Wielkopolski.