PAMIĘTAMY!- Stąd nasz ród! Ks. Antoni Kantecki

20170618_12112518 czerwca br. w Kościele Parafialnym w Wielowsi odbyła się uroczystość poświęcona 170 rocznicy urodzin ks. dra Antoniego Kanteckiego(1847-1893). Niedzielną Mszę Świętą w tej intencji sprawował ks. proboszcz Senior Włodzimierz Młynarkiewicz w koncelebrze z ks. kan. Ryszardem Jaśkiewiczem i proboszczem ks. Piotrem Kuświkiem, który na wstępie powiedział: ,,…ks. Antoni Kantecki dla dobra narodu polskiego i Kościoła potrafił łamać prawo zaborcy”.

W ramach homilii ks. Młynarkiewicz przedstawił życiorys ks. Antoniego Kanteckiego, który powstał na podstawie pracy magisterskiej Jarosława Kanteckiego napisanej w Zakładzie Historii Polski Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem zaszczycony dodał ks. Młynarkiewicz, że będąc tu proboszczem 33 lata, mieszkałem w plebanii, domu rodzinnym tak Wielkiego Polaka, urodzonego 01.06.1847r. w Wielowsi Klasztornej. Wcześniej, w setną rocznicę śmierci, ufundowano tutaj tablicę upamiętniającą tego wyjątkowego kaznodzieję i publicystę,który piórem i słowem bronił Kościół i Wielkopolskę przed germanizacją.

Po Mszy Świętej nastąpiło poświęcenie nowej tablicy na domu Kanteckich ,którego budowę datuje się na połowę XIX wieku. Aktu tego dokonał także ks. Włodzimierz Młynarkiewicz, który dwukrotnie podkreślił: ,,… taki bohater-patriota zasługuje, by szkoła i jedna z ulic w Wielowsi nosiła imię ks. dra Antoniego Kanteckiego”.

Na zakończenie odśpiewano ,,Rotę” z akompaniamentem Orkiestry Dętej z Ołoboku, która upiększała przebieg całej uroczystości. Szczególną wymowę miały słowa tej patriotycznej pieśni Marii Konopnickiej: ,, Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród ,Nie damy pogrześć mowy!”. Naszego bohatera nie zmogły kary pieniężne i więzienia. Pozbawiony funkcji kościelnych, pozostał w Poznaniu. Zawsze wierny Kościołowi i Ojczyźnie: był kapłanem, bronił polskiej ziemi i mowy. Dzięki jego pismom kierowanym do rządu pruskiego, została cofnięta ustawa nakazująca naukę religii w szkołach w języku niemieckim.

Ostatnim punktem tych wydarzeń było spotkanie przy kawie w sali parafialnej, mieszczącej się, w domu rodzinnym ks. Antoniego Kanteckiego. Warto dodać, że Kanteccy posiadłość w Wielowsi nabyli od Klasztoru Cysterek w Ołoboku. Mimo kilku kolejnych właścicieli, dom i ziemia, będąca niegdyś posiadłością zakonu, znów stała się własnością Kościoła Katolickiego. Na tej rodzinnej ziemi ks. Antoniego Kanteckiego, w latach siedemdziesiątych XX wieku zbudowano w Wielowsi Kościół pw. Świętego Wawrzyńca.

Autorka: Elżbieta Vogel

Obchody zorganizowano z inicjatywy Stowarzyszenia Ekologiczno – Kulturalnego „EKOklub” we współpracy z Klubem Seniora „Wawrzyniec” i Proboszczem ks. Piotrem Kuświkiem.Przed i po nabożeństwie uczestnicy obchodów otrzymali bezpłatny biuletyn z życiorysem ks. dra A.Kanteckiego.